Velafviklet bestyrelsesseminar

Floorball Danmark afholdte i sidste weekend et af dets to årlige seminarer for bestyrelsen og sekretariatet, hvor der tages en dybere temperaturmåling på sporten og hvilken vej denne bevæger sig hen.
Dagsorden for seminaret bød på gennemgang af strategien, SWOT Analyse af Floorball Danmark, must win battles, landsstævnet, dommerområdet, regionshold, IFF og budget for 2020.

Der var stor enighed om at prioriteringen for 2020 fortsat er genopretning af økonomien og sekretariatet, samt en fastholdelse af foreninger og medlemmer i Floorball Danmark. Selvom flere ting lysner med 4 til 5 ansatte på sekretariatet og et pænt overskud for 2019, så står Floorball Danmark stadig med en negativ egenkapital, og der kræves stadig 100% stram styring af økonomien for at nå de ønskede målsætningen.

Det blev samtidig identificeret følgende 3 must win for den kommende sæson.
• Turneringsstrategi med vision for området
• Dommerstrategi med vision for området
• Skabe råderum / Bedre økonomi

Især indsatsen på dommerområdet udsprang sig af den undersøgelse der inden seminaret var lavet. Den viste en tilfredshedsscore på middel (6,6), og hvor undersøgelsen viste at udvikling var den klart vigtigste driver for dommerne.

Over de seneste mange år har landsstævnet slået deltagerrekord år efter år, hvilket tydeligt viser sig i den fremgang Floorball Danmark har på ungdomssiden, samt at Frederikshavn Blackhawks har gjort et formidabelt job med, afholdes af landsstævnet. Landsstævnet blev derfor med rettidig omhu diskuteret og en arbejdsgruppe fortsætte med at se på formatet landsstævnet.

På seminaret blev bestyrelsen og sekretariatet også præsenteret for en vision og strategi for den røde tråd for regionsholdsområdet af regionsholdsansvarlig Peter Hjermind og U17-træner Michael West. Oplægget blev taget meget godt imod og med en klar vision på området fremadrettet, forventes der meget af talentområdet fremover.

Der var også en opdatering fra Floorball Danmarks IFF Bestyrelsesmedlem Steen Houman på hvilke ting der pt foregår i IFF og hvordan strategiske drøftelser har af indvirker på floorball globalt, men også for Danmark. Det gav samtidig lejlighed til at stille spørgsmål og få en god snak om Floorball sporten generelt.

Alt i alt et godt seminar med gode diskussioner, overvejelser og beslutninger.