Konstituering af Floorball Danmarks bestyrelse

Efter et velafviklet årsmøde, konstituerede bestyrelsen sig i på første bestyrelsesmøde afholdt den 12. juni 2019, med følgende tillidsposter:
– Formand for Turneringsudvalget: Esben Staun Larsen
– Formand for Udviklings- og breddeudvalget: Ronni Rix Back
– Formand for Dommerudvalget: Adam Kristoffersen
– Formand for Pigeudvalget: Jacob Brunsholm Madsen
– Formand for Eliteudvalget: Kasper Bagnkop

Ny struktur og nye områder for Eliteområdet
Det blev ligeledes besluttet at Eliteudvalget deles op i fire områder, med Kasper Bagnkop som ny politisk tovholder.
De fire områder er: 1) Landshold, 2) Regionshold, 3) Event og 4) Sponsor-området.

Flemming Jensen fortsætter som ansvarlig for landsholdsområdet, mens ny ansvarlig for regionshold skal findes, og info og udmelding herom følger snarest muligt .Derudover oprettes som nye områder: Event og sponsor områderne, under Eliteudvalget.

Floorball Danmark har både internationale og nationale events som kræver et større fokus med en koordineret indsats i samarbejde med sekretariatet.
Sponsorområdet skal samtidig gøre det billigere for Floorball Danmarks landsholdsspillere at deltage ved VM, og her bliver Lasse Ravn ansvarlig for området, der skal stå for udarbejdelse af nyt partner og sponsorkoncept.  Hen over de næste måneder vil hvert af de enkelte politiske udvalg præsentere deres kommissorium her på floorball.dk.

Stærkt setup!
”Jeg synes vi har fået sat et rigtig stærkt hold, både ift. de forskellige kompetencer og erfaringer der er repræsenteret, samt den geografiske spredning, ift. at sammensætningen i bestyrelsen, områdeansvarlige og udvalg nu er bredt funderet i Floorball Danmarks landkort”, oplyser formand Carsten Nymand Provstgaard.

For yderligere oplysninger om ovenstående eller hvis du skulle være interesseret i et virke i Floorball Danmark, kan formand Carsten Nymand Provstgaard kontaktes via: caps@floorball.dk