Dommeruddannelsen

Det er Dommerudvalgets målsætning at vi i alle landsdele og på alle niveauer skal opleve kompetente og engagerede dommere med en ensartet dommerlinje.

For at nå det mål er det vigtigt at Floorball Danmark kan tilbyde dommerne en inspirerende og grundig uddannelse.

Uddannelsens to ben

I Floorball Danmarks dommeruddannelse går teori og praksis hånd i hånd.

Den teoretiske uddannelse vil – fuldt udbygget – bestå af 7 kurser, mens den praktiske del skal bestå af en onkelordning, som tager sig af nyuddannede, samt dommerudviklere som guider og støtter på de højere trin.

Filosofien er at dommere først kommer på et kursus, hvor teorien lægges frem og diskuteres, hvorefter dommerudviklere kommer og hjælper med at få teorien ind på rygmarven via øvelser i praksis og feed-back og derved sikrer at dommerne får implementeret teorien på floorballbanerne.

Hvorefter et nyt kursus venter.

De 7 dommerkurser

 • Kursus 0 (K0):  Ungdom/begynder
  • Kursets hovedtema: Regler/kampafvikling.
 • Kursus 1 (K1): Laveste divisioner
  • Kursets hovedtema: Regler/kampafvikling.
 • Kursus 2 (K2): Laveste divisioner
  • Kursets hovedtema: Samarbejde.
 • Kursus 3 (K3): Højere divisioner
  • Kursets hovedtema: Forudsigelighed og klar linje.
 • Kursus 4 (K4): Højere divisioner
  • Kursets hovedtema: Kampledelse.
 • Kursus 5 (K5): Højeste rækker
  • Kursets hovedtema: Strategisk ledelse.
 • Kursus 6 (K6): Højeste rækker
  • Kursets hovedtema: Branding/profilering

K1-K4 er færdige og i brug og K5 er under prøvekørsel. Se oversigt over aktuelle dommerkurser her!

Dommerudvikling.

Floorball Danmarks udviklerkorps arbejder på mange forskellige måder og via mange forskellige metoder, men der skal klart tages udgangspunkt i dommernes ønsker, niveauer, potentialer og ambitioner.

Spændet ligger fra nyuddannede dommere, som skal instrueres meget, over breddedommere som skal vejledes mere, dommere fra sub-eliten som skal coaches og elitedommere som også skal vurderes og bedømmes.

Det er selvfølgelig vigtigt med dommerudviklere, som er grundigt inde i stoffet og i metoderne, MEN overordnet handler det hele om, at man som dommer er PARAT til at modtage feed-back og reflektere åbent over de guldkorn, man kan få – uanset, hvor de guldkorn kommer fra.

Udviklerskemaer

Der er udarbejdet udviklerskemaer med baggrund i de kurser, som er kørende, så alle dommerudviklere hurtigt kan have et overblik over, hvad man bør kunne allerede som dommer, hvad man lige har været på kursus i og nu skal have ind på rygmarven og derved også hjælper udvikleren til ikke at skyde over målet og forvente ting, som først kommer senere i uddannelsesplanen.

Solid grunduddannelse

På den måde vil vi i dommerudvalget forsøge at sikre at dommerne får en solid grunduddannelse, som har udgangspunkt i tankerne om, at alle dommere skal kunne levere på det ønskede niveau og samtidig have tillagt sig en ensartet dommerlinje.