Om Floorball Danmark

Forbundets navn er Floorball Danmark og forkortes FD. Internationalt benyttes navnet Floorball Denmark. Forbundet er som specialforbund på nationalt plan medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og på internationalt plan medlem af International Floorball Federation (IFF).

Forbundets formål er at arbejde for, at floorball i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det og under den form, de måtte ønske det.

Som det øverste faglige og administrative myndighed har Floorball Danmark følgende opgaver:

 • At være et kompetencecenter der producerer, indsamler, behandler og formidler viden og erfaringer inden for floorball
 • At virke for samarbejde i såvel idrætslig som administrativ henseende mellem forbundets medlemmer
 • At repræsentere og varetage sine medlemmers interesser ved at arbejde for fælles mål såvel udadtil som indadtil
 • At være fællesorgan for sine medlemmer overfor danske organisationer og udenlandske hovedidrætsorganisationer, til hvilke henvendelse derfor kan ske gennem forbundet
 • At forvalte de midler, der er stillet til rådighed for forbundet
 • At overvåge overholdelse af de for FLOORBALL-spillet fastsatte regler m.v. og give bindende fortolkninger af disse samt afgøre opståede spørgsmål om deres forståelse
 • At afholde eller lade afholde mesterskaber for Danmark, landskampe, repræsentative kampe, stævner og opvisningskampe.

Floorball Danmarks love

Historie

Floorball dateres tilbage til 1950’erne, hvor amerikanske fabrikanter udviklede plasticstave, så der kunne spilles udendørs, når ishockeyhallerne var lukkede. I starten blev der spillet med en plasticpuck, men da den ikke var specielt brugbar, gik man over til at spille med den hvide bold med huller, som egentligt stammede fra baseballtræning for børn.

En importør i Holland indkøbte en del sæt i 1970’erne, og en dag kom en flok svenske studerende forbi og så sættet i vinduet. De købte et sæt stave og bolde med hjem til Göteborg, og snart havde en ny sport set dagens lys. Den ene af svenskernes bror så muligheder i sporten og startede sin egen fabrik op – nemlig Unihoc. I 1981 blev det svenske forbund stiftet som det første, og fra at have været uorganiseret og uden regler blev der snart nedfældet regler – og de første turneringer blev afviklet. I 1986 blev det internationale forbund IFF stiftet af Sverige, Finland og Schweiz.

I Danmark blev Dansk Floorball Union stiftet i 1989 i Aalborg. De idealistiske ledere arbejdede hårdt for at gøre sporten kendt herhjemme og udbrede den. Et af de vigtigste indsatsområder var at søge optagelse i DIF og dermed blive et anerkendt specialforbund. Dermed ville sporten lettere kunne udbredes, og optagelsen i DIF ville være en blåstempling af sporten, samtidig med at alle specialforbund under DIF får tilskud fra tipsmidlerne.

Det blev en lang proces, da DaFU  ikke opfyldte DIF’s krav om mindst 1.000 medlemmer, 25 foreninger og klubber i minimum ni amter. I stedet blev der foreslået at lave et fælles forbund med hockey. Det tog dog noget tid, inden de to sportsgrene var klar til at slå pjalterne sammen, men da det endelig skete, blev Dansk Hockey og Floorball Forbund en realitet.

Optagelsen i DIF skete i 1995, og dermed blev floorball anerkendt som en officiel idrætsgren. Der var dog mere tale om et proformaægteskab end noget andet, da begge forbund havde deres egne bestyrelser og en selvstændig økonomi. Navnet var således det eneste, de to sportsgrene havde til fælles indtil 2008, hvor DaFU og DHU blev registrerede som selvstændige forbund.

Medlems- og foreningsudvikling

Siden 1988 har Floorball Danmark fået registreret medlemmer og foreninger. Det er Danmarks Idrætsforbund, der ud fra foreningernes medlemsindberetninger hvert år offentliggør antallet medlemmer og foreninger.

Medlemstal 1988-2021

År Medlemmer Difference Foreninger Difference
2021 8.603 -9,0 % 161 -4,2 %
2020 9.448 -6,4 % 168 -3,4 %
2019 10.090 8,0 % 174 -3,33 %
2018 9.345 6,9 % 180 -4,9 %
2017 8.741 13,2 % 189 13,8 %
2016 7.725 20,5 % 166 26,7 %
2015 6.409 7,5 % 131 20,2 %
2014 5.964 -0,2 % 109 1,9 %
2013 5.973 -5,7 % 107 -4,5 %
2012 6.331 4,8 % 112 2,6 %
2011 6.040 0,5 % 109 3,8 %
2010 6.007 11,6 % 105 -2,8 %
2009 5.384 4,7 % 108 17,4 %
2008 5.144 7,2 % 92 3,4 %
2007 4.797 16,9 % 89 3,5 %
2006 4.103 1,0 % 86 3,6 %
2005 4.062 13,4 % 83 18,6 %
2004 3.581 11,0 % 70 2,9 %
2003 3.225 11,8 % 68 -4,4 %
2002 2.883 -10,9 % 71 14,6 %
2001 3.237 0,7 % 62 -16,2 %
2000 3.216 14,4 % 74 12,1 %
1999 2.812 16,3 % 66 13,8 %
1998 2.418 16,8 % 58 7,4 %
1997 2.071 21,1 % 54 10,2 %
1996 1.710 43,5 % 49 19,6 %
1995 1.192 81,7 % 41 215,4 %
1994 656 1,9 % 13 0,0 %
1993 644 -7,7 % 13 0,0 %
1992 698 -2,6 % 13 -13,3 %
1991 717 -6,3 % 15 -6,3 %
1990 765 0,3 % 16 0,0 %
1989 767 15,0 % 16 0,0 %
1988 667 16

Kilde: Danmarks Idrætsforbund

 • Tidslinje

  2020

  VM kvalifikation for herrer afholdes for første gang på dansk grund i Arena Nord, Frederikshavn

  2016
  Dansk Floorball Union bliver til Floorball Danmark

  2015
  Visionsprojektet træder i kraft

  2014
  DaFU udpeges som spydspidsidræt i DGI og DIF’s store visionsprojekt ‘Bevæg dig for livet’

  2013
  Herreligaen bliver landsdækkende

  2009
  DaFU er vært for klubturneringen EuroFloorball Cup

  2008
  DaFU løsriver sig fra DHU og bliver fuldstændig selvstændig

  2007
  DaFU er vært for damernes VM, der afvikles i Frederikshavn

  2003
  Pokalturneringen indføres

  2001
  U19-landsholdet etableres

  1999
  Damelandsholdet er en realitet og spiller sine første officielle kampe

  1997
  En damerække bliver etableret i Danmarksturneringen

  1996
  Danmarksturneringens første ungdomsrække ser dagens lys

  1995
  DaFU går sammen med Dansk Hockey Union for at opfylde DIF’s optagelseskrav, og floorball bliver en officiel idrætsgren som medlem af DIF

  1993
  Herrelandsholdet møder Norge i første landskamp

  1991
  Optages som medlem af IFF – det internationale floorballforbund. Samme år etableres Danmarksturneringen

  1989
  Dansk Floorball Union stiftes i Aalborg