Nye medlemstal sikrer floorball historisk stor fremgang

Aldrig har så mange spillet floorball i Danmark. Med 7725 medlemmer i 2016 er der kommet 1316 nye medlemmer til siden optællingen for et år siden. Det er den klart største fremgang i forbundets historie. Tendensen er den samme med antallet af foreninger.

Danmarks Idrætsforbund har i dag offentliggjort specialforbundenes medlemstal for 2016. Her kan Floorball Danmark både notere den største medlemsstigning og det største antal medlemmer og foreninger nogensinde. Tallet for aktive medlemmer rammer nemlig 7725, hvilket giver en tilgang på 1316 nye medlemmer i forhold til 2015.

På foreningssiden når Floorball Danmark også det højeste antal, da der er blevet registreret 166 floorballforeninger i 2016. Det er en stigning på 35 nye foreninger, som ligeledes er den største fremgang, forbundet har opnået på ét år.

Voksne motionister boomer

Fremgangen er første step i jagten på visionsprojektets mål med at nå 35.500 medlemmer i 2025. Et af de store satsningsområder er MotionsFloorball, der har haft stor succes i de seneste par år. De nye tal viser også, at den helt store fremgang ses blandt voksne udøvere i alderen 25 til 59 år, der fordelt på begge køn tegner sig for over halvdelen af de nye medlemmer. Aldersgruppen går frem med 27 procent svarende til 712 nye medlemmer.

– Det er fantastisk at se fremgangen sort på hvidt. Det viser, at den kapacitetsopbygning, vi er i gang med i forhold til vores udviklingsmodel, er på rette vej. I medlemsstigningen ligger dels, at vores spydspidsforeninger udvikler sig rigtigt meget omkring konceptet MotionsFloorball. Det er et utroligt imponerende stykke arbejde, som de frivillige i vores etablerede floorballforeninger løfter for at byde nye velkommen, udtaler Thorbjørn Ovedal, formand for Floorball Danmark, og uddyber, at eksternt samarbejde er med til at forbedre kendskabet i samfundet.

– Hvis vi langsigtet skal lykkes med at få medlemsaccelerationen i gang, så er samarbejdsinitiativerne med andre aktører en fortsat vigtig faktor. For eksempel har Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Skoleidræt, Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet og Ungdomsringen vist stort interesse for at samarbejde omkring udbredelse af floorball, lyder det fra formanden.

Næste milepæl er 10.000 medlemmer

Bevæg dig for livet blev skudt i gang i 2015 og gav en fremgang på næsten 500 medlemmer og mere end 20 nye foreninger det første år. I ‘visionsprojektets år 2’ viser satsningen for alvor det første glimt af en opadgående kurve med forbundets største fremgang. Forventningen til visionsprojektets effekt er, at fremgangen øges i takt med, at den over de kommende år integreres endnu mere, vurderer Floorball Danmarks sekretariatschef.

– Vi fornemmer, at både det strategiske og operative samarbejde med DGI er kommet rigtigt godt i gang, men vi er stadig inde i en kapacitetsopbygning omkring visionsprojektet – at få floorball udbredt og mere kendt i samfundet. Det er en lang men meget spændende udviklingsrejse, siger sekretariatschef Nils-Ola Nilsson og tilføjer, at den næste store milepæl bliver at runde 10.000 medlemmer.

Med 1316 nye medlemmer er det første gang, at forbundet runder en firecifret vækst på ét år. Den hidtidige største fremgang var fra 2006-07, hvor der kom 694 nye medlemmer til.

Se medlemstal for 1988-2016

Medlemstal 2016 uddrag

7725 = højeste medlemstal nogensinde

1316 = største antal nye medlemmer på ét år

20,5 % = største procentstigning af medlemmer siden 1997

166 = højeste foreningstal nogensinde

35 = største antal nye foreninger på ét år

26,7 % = næststørste foreningsvækst

Detaljeret medlemsoversigt 2016

I parantes difference i procent i forhold til 2015

Alder Drenge/herrer Piger/damer Samlet
0-12 år 1.583 (22,1 %) 414 (31,8 %) 1.997 (24,0 %)
13-18 år 1.049 (11,8 %) 218 (13,6 %) 1.267 (12,1 %)
19-24 år 611 (-4,7 %) 201 (-9,4 %) 812 (-5,9 %)
25-59 år 2.396 (21,1 %) 1.021 (43,4 %) 3.417 (27,0 %)
60+ år 178 (111,9 %) 54 (74,2 %) 232 (101,7 %)
Totalt 5.817 1.908 7.725

Kilde: Danmarks Idrætsforbund