Træneruddannelse

1-2-Træner

Et godt træningsmiljø er vigtigt i dit lederskab som træner! På 1-2-Trænerkurset får du gennemgået holdbare metoder til at skabe et godt træningsmiljø. 1-2-Træner er en del af træneruddannelsen, hvor du kan udvikle dig yderligere som floorballtræner med fokus på taktikker og spilsystemer.

Hvad er 1-2-Træneruddannelsen?

1-2-Træner er et begynder trænerkursus, som gør dig i stand til at kunne organisere, igangsætte og korrigere udvalgte floorballøvelser. Som ny træner vil du på 1-2-Trænerkurset blive klædt på til at træde ind i trænerrollen før, under og efter træning.

Kurset gør det nemt og hurtigt for dig at komme igang som træner. Lige gyldigt om du er ung og engageret juniorspiller, nysgerrig voksen eller interesseret senior, vil kurset være noget for dig!

Kurset er tilrettelagt som et dynamisk, aktivt kursus, og det meste er henlagt til undervisning i hal. Kurset tager seks timer og er delt op i 2 dele. Og tager 6 timer

1. halvdel

Gør dig i stand til at forholde dig til din nye rolle som træner! Derudover giver den dig input til at skabe sjov og udfordrende træning.

2. halvdel

Har fokus på selve spillet. Her får du inspiration til konkrete øvelser. Du får også indsigt i øvelsernes indhold og træningens optimale sammensætning.

Der vil blive serveret frokost/kage/vand/the/kaffe på kurser

Online tilmelding via DGI´s hjemmeside

Åbent kursus eller klubkursus

Kurset bliver enten afholdt som et åbent FD/DGI-kursus eller kan bestilles som klubkursus kun for klubbens egne deltagere.

Deltagerpris på åbent kursus:

For medlemmer af både DGI og FD: 1000, –

For medlemmer af enten DGI eller FD: 1250,- kr.

Samlet pris for klubkursus: 8500,- kr

Kontakt din lokale floorballkonsulent, hvis vi skal lave et kursus i jeres klub.

Pris: Fra 1200,- kroner pr. deltager
Varighed: 6 timer
Bane: 20 x 40 meter (5-mod-5)
Målgruppe: Nye trænere, ungdomstrænere og forældre
Undervisning: Teori (2 timer) og praksis i hal (4 timer)
Materialer: Uddannelseshæfte (Ny træner) og øvelseskort.
Forplejning: Frokost