Udvikling af floorball for børn & unge

Ambition

Vores ambition er at styrke og udvikle børne -og ungdomsarbejdet i vores foreninger og i Floorball Danmark. Vi ser, at udviklingen af antallet af børn og unge der spiller floorball, ikke vækster så hurtigt som før 2017. Der mangler viden og struktur i foreningernes indgangsvinkel i at arbejde med børn og unge på. Ligeledes ungdomstrænernes måde at træne børn og unge.

Vi vil derfor arbejde på, at flere foreninger begynder at arbejde struktureret med børne -og ungdomsfloorball. I dag har 67% af vores foreninger et ungdomshold, mens kun 17% af foreningerne har en nedskrevet strategi for rekruttering af ungdomsspillere.

Vi vil arbejde med kulturen og miljøet omkring børne- og ungdomsfloorball, hvor fokus og mindset skal være på udvikling af spilleren, fremfor fokus på resultater. Kulturen i børne- og ungdomsfloorball skal indeholde sjov, leg, motorik og koordination, hvor uddannelse og ungdomsturneringen skal understøtte spilleren bedst muligt i sin udvikling.

Vi ønsker derfor, ved et større strategisk fokus, at få flere foreninger til at arbejde struktureret med børne- og ungdomsfloorball. Vi forventer at se en effekt i, at flere foreninger har børne- og ungdomshold, at flere foreninger har hold i alle aldre (fra U5 til U18), samt at fokus på udviklingen af spillere og kultur/miljø i højere grad vil fastholde udøvere og trænere i sporten. Dette vil resultere i flere børn og unge der spiller floorball.

Vi ønsker derudover at implementere aldersrelateres træningskoncept i vores uddannelsesmateriale, for at styrke og uddanne trænere, til at planlægge en hensigtsmæssig træning, der understøtter et langsigtet udviklingsperspektiv. Samtidig vil vi i højere grad arbejde med struktureret viden via XPS Network (XPS Network er en platform, hvor man kan indsamle og analysere data til vidensdeling), hvor vores uddannede trænere kan indhente og dele viden.

Handlinger

Vi vil allokere ressourcer til konsulent arbejde, der skal arbejde med at gennemføre skoleforløb i samarbejde med foreninger og skoler.  Skoleforløbene kan blandt andet være igennem åben skole. Skoleforløbene skal afvikles af lokale trænerinstruktører, hvor det er børne- og ungekonsulentens opgave, at finde og koordinere med foreninger, skole og skoleinstruktører.

Vi vil koncentrere indsatsen af børne- og ungekonsulentens arbejde om konkrete geografiske områder. Fx Århus med en radius af 50 km. På den måde sikrer vi en målrettet indsats og opbygning i et område, og har derved større sandsynlighed for, at nye hold har modstandere at spille mod.

Vi vil, i led med skoleforløbene, koble Skolernes Floorball Dag ind som rekrutteringsindsats, hvor der i forbindelse med Skolernes Floorball Dag kan arrangeres skoleforløb i perioden op til afviklingen.

ATK bliver en del af vores uddannelsesmateriale, hvor vi uddanner trænerne i implementeringen af den aldersrelaterede træning, så den bliver en del af deres planlægning.

ATK bliver digitaliseret via XPS Network software. Trænere, uddannet gennem Floorball Danmark, får adgang til platformen XPS Sidelines, hvor vi har materialer og øvelsesbank samlet ét sted. I XPS Sidelines får træneren adgang til data og vidensdeling på samme niveau, og vil kunne planlægge en organiseret og struktureret træning ud fra ATK tankegang og øvelsesbank. Vi sikrer herved, at Floorball Danmarks ATK vil blive implementeret i klubberne.

Måling af kvaliteten af træneruddannelsen.