Politisk organisation

Floorball Danmark består af en bestyrelse og fire udvalg: turneringsudvalg, dommerudvalg, disciplinærudvalg og appeludvalg, der er til valg det årlige repræsentantskabsmøde i foråret.

Organisation

Denne del af hjemmesiden er under udarbejdelse

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Floorball Danmarks øverste organ og består udover unionens bestyrelse af én repræsentant fra hver medlemsforening med tale- og stemmeret. Repræsentantskabet vedtager FD’s love, godkender bestyrelsens beretning og forbundets regnskab. Derudover fastsætter repræsentantskabet forbundets medlemskontingent og turneringsafgifterne, ligesom repræsentantskabet vælger medlemmer til FD’s bestyrelse.

De ordinære repræsentantskabsmøder afholdes to gange årligt, med årsmøde i foråret og budget- og strukturmøde i efteråret. I tiden mellem de ordinære repræsentantskabsmøder varetager FD’s bestyrelse den daglige ledelse af forbundet.