POLITISK ORGANISATION

BESTYRELSEN

Floorball Danmarks hovedbestyrelse består af otte medlemmer og to suppleanter, der hver især er valgt af repræsentantskabet for en periode på et eller to år.

Steen Houmand

Formand

sh@floorball.dk
(+45) 30 84 12 35
By: Haslev
Civilt: Eliteidrætskonsulent
Om: Valgt som formand på årsmødet 2020

Jacob B. Madsen

Næstformand

jabm@floorball.dk
(+45) 26 74 37 41
By: Ringsted
Civilt: Udlejningschef og advokat
Om: Valgt som menigt medlem for to år i 2018. Valg som næstformand på årsmødet i 2021

Lasse Ravn

Økonomiansvarlig

lra@floorball.dk
(+45) 42 50 80 81
By: København
Civilt: Selvstændig
Om: Valgt til bestyrelsen som økonomiansvarlig i 2018

Heidi Printzen

Medlem

hpc@floorball.dk
(+45) 
By: Riskov
Civilt: Lektor
Om: Valgt til bestyrelsen som medlem i 2021

Ronni R. Back

Medlem

rorb@floorball.dk
(+45) 53 63 62 17
By: Hammelev
Civilt: Projektleder og foreningskonsulent
Om: Valgt som menigt medlem for to år i 2018

Carina Becker

Medlem

Cabe@floorball.dk
(+45) 40 20 22 82 09
By: Kolding
Om: Valgt som suppleant til bestyrelsen 2020. Valgt som medlem i 2021

Stinne Jørgensen

Medlem

stj@floorball.dk
(+45)  41 28 52 20
By: Århus
Civilt: Sagsbehandler
Om: Valgt som 1. suppleant i 2019, indtrådt i bestyrelsen februar 2020

Claus Gormsen

Medlem

dommerudvalg@floorball.dk
(+45) 20 68 60 00
By: Hørsholm
Om: Valgt som suppleant til bestyrelsen 2020. Valgt som medlem i 2021

Esben S. Larsen

Suppleant

esl@floorball.dk
(+45) 21 25 00 29
By: København
Civilt: Projektleder
Om: Valgt som menigt medlem i 2018

Allan Walther

Suppleant

aw@floorball.dk
(+45) 
By: Vanløse
Civilt: Head of Finance
Om: Valgt som 1. suppleant i 2021

FORBUNDETS UDVALG

Floorball Danmark består af en bestyrelse og fire udvalg: turneringsudvalg, dommerudvalg, disciplinærudvalg og appeludvalg, der er til valg det årlige repræsentantskabsmøde i foråret.

TURNERINGS-UDVALG

 

DOMMER-UDVALG

 

DISCIPLINÆR-UDVALG

 

APPEL-UDVALG

 

UDVIKLINGS- OG BREDDE-UDVALG

REPRÆSENTANTSKABET

Repræsentantskabet er Floorball Danmarks øverste organ og består udover unionens bestyrelse af én repræsentant fra hver medlemsforening med tale- og stemmeret.

Repræsentantskabet vedtager Floorball Danmarks love og godkender bestyrelsens beretning og forbundets regnskab.

Derudover fastsætter repræsentantskabet forbundets medlemskontingent og turneringsafgifterne, ligesom repræsentantskabet vælger medlemmer til Floorball Danmarks bestyrelse.

De ordinære repræsentantskabsmøder afholdes to gange årligt, med årsmøde i foråret og budget- og strukturmøde i efteråret.

I tiden mellem de ordinære repræsentantskabsmøder varetager Floorball Danmarks bestyrelse den daglige ledelse af forbundet.