Turneringsudvalg

Turneringsudvalget træffer afgørelser i sager, der vedrører turneringsdriften, herunder ved mangler eller tvivl omkring brug af reglerne i turnerings- og pokalreglementerne.

Turneringsudvalget er et sagsbehandlingsudvalg og består pt. af tre medlemmer.

Esben Staun Larsen
Formand
esl@floorball.dk
(+45) 21 25 00 29
By: København