Turneringsudvalg

Turneringsudvalget træffer afgørelser i sager, der vedrører turneringsdriften, herunder ved mangler eller tvivl omkring brug af reglerne i turnerings- og pokalreglementerne.

Turneringsudvalget er et sagsbehandlingsudvalg og består pt. af fire medlemmer.

Claus Gormsen
Formand
(+45) 20 68 60 00
Rungsted Hørsholm

Carina Becker
cabe@floorball.dk
(+45) 20 22 82 09
By: Kolding

Anders Regner Christiansen
Medlem
ande993g@gmail.com

Carina Frei
Medlem
svane.frei@me.com