Dommerudvalg

Dommerudvalget består af fem medlemmer og har følgende arbejdsområder:

 • At arbejde med at højne danske dommeres standard
 • At planlægge og organisere Floorball Danmarks dommerkurser, udviklerkurser og dommerkonferencer
 • At kategorisere dommere efter kvalifikationer samt udarbejde kriterier for påsætning
 • At indstille dommere til internationale opgaver
 • At udvikle og vedligeholde forbundets dommerpolitik
 • At udpege lovfortolker(e) som Floorball Danmarks øverste organ vedrørende fortolkning af spilleregler
 • At varetage kontakten til andre landes dommerudvalg og til IFF’s dommerudvalg

Claus Gormsen
Formand
gormsenclaus@gmail.com
(+45) 20 68 60 00
By: Hørsholm

Ansvarsområder:

 • Strategi og visioner
 • Udvikler øst Liga
 • Dommeruddannelse
 • Dommerseminar
 • Slutspilspåsætter
 • Personsager/klager
 • Rangering øst/vest
 • Kontaktperson til Kim Skovholm (FD)
 • Final 4 ansvarlig

Jacob Bjørnsholm Madsen
Medlem
jabm@floorball.dk
(+45) 26 74 37 41
By: Ringsted

Ansvarsområde

 • Strategi og vision
 • Personsager/klager

Per Bach Christensen
Medlem
pbc@asfacader.dk
(+45) 24 85 75 08
By: Holstebro

Ansvarsområde

 • Udvikler vest liga
 • Rangering vest
 • Dommerseminar
 • Slutspilspåsætter
 • Personsager/klager
 • Kontaktperson til IKC
 • Final 4 ansvarlig
 • Kontaktperson til Kim Skovholm (FD)

Bo Ahlburg Lykke Krøjer
Medlem
bolykke@gmail.com
By: Rungsted

Ansvarsområde

 • Breddedommere
 • Rangering øst
 • Slutspilspåsætter
 • Personsager/klager

Jakob Lind Nilsson
Medlem
jakob@lindnilsson.dk
(+45) 53 39 21 36
By: Hvidovre

Ansvarsområder:

 • Regeltest
 • Uddannelsesmateriale udvikler (Dommer og udvikler)
 • Personsager/klager
 • Koordinering med regelfortolker (Ole Blædel)

Regelfortolker underudvalg.

DU medlem Jakob Lind Nilsson

Ole Blædel

mail@oleblaedel.dk

24344112

Arbejdsopgaver:

 • Regelfortolkninger
 • Regler generelt.

Uddannelse.

DU medlem Claus Gormsen

DU medlem Per Bach Christensen

DU medlem Jakob Lind Nilsson

FD Kim Skovholm

Udvikler underudvalg.

 DU medlem Claus Gormsen

DU medlem Per Bach Christensen

FD Kim Skovholm

Alle udviklere i Danmark