Dommerudvalg

Dommerudvalget består af fem medlemmer og har følgende arbejdsområder:

 • At arbejde med at højne danske dommeres standard
 • At planlægge og organisere Floorball Danmarks dommerkurser, udviklerkurser og dommerkonferencer
 • At kategorisere dommere efter kvalifikationer samt udarbejde kriterier for påsætning
 • At indstille dommere til internationale opgaver
 • At udvikle og vedligeholde forbundets dommerpolitik
 • At udpege lovfortolker(e) som Floorball Danmarks øverste organ vedrørende fortolkning af spilleregler
 • At varetage kontakten til andre landes dommerudvalg og til IFF’s dommerudvalg

Lene Jakobsen
Formand
lenejakobsen69@hotmail.com
By: Brønderslev

Ansvarsområder:

 • Strategi og visioner
 • Udvikler øst Liga
 • Dommeruddannelse
 • Dommerseminar
 • Slutspilspåsætter
 • Personsager/klager
 • Rangering øst/vest
 • Final 4 ansvarlig

Claus Gormsen
Medlem

Simone Højbo
Medlem

Regelfortolker underudvalg.

Jens Christian Skrubbeltrang

regelfortolker@floorball.dk 

Arbejdsopgaver:

 • Regelfortolkninger
 • Regler generelt.