Kursusbeskrivelse Børnetræner

Børnetræner er et 3 timers fysisk kursus, som afvikles i en hal. Der er fokus på praktiske øvelser.

Kursisten vil efter endt kursus kunne varetage opbygning og planlægning af træningsforløb samt undervisning af et floorballhold i aldersgrupperne U5, U7 og U9.

3 timers kursus

Kurset består af ca. 15 basisøvelser vedr. boldkontrol, pasninger og modtagninger samt ca. 15 øvelser vedr. koordination, motorik og frekvenstræning for målgruppen U5, U7 og U9.

Herefter vil det færdige spil blive introduceret.

Online tilmelding sker via DGI´s hjemmeside

Åbent kursus eller klubkursus

Kurset bliver enten afholdt som et åbent FD/DGI-kursus eller kan bestilles som klubkursus kun for klubbens egne deltagere.

Deltagerpris på åbent kursus:

For medlemmer af både DGI og FD: 575, –

For medlemmer af enten DGI eller FD: 700,- kr.

Samlet pris for klubkursus: 4.550,- kr

Kontakt din lokale floorballkonsulent, hvis vi skal lave et kursus i jeres klub.

  • Medarbejderkontakt

    Administration af trænerkurser håndteres af DGI Floorball
    Jonas Bo Madsen
    jonas.bo.madsen@dgi.dk
    (+45) 23 80 64 13