Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) 

Floorball Danmarks ATK skal sikre en fælles retning og sammenhæng i arbejdet med børn og unge i floorball. Vi ønsker en ansvarlig udvikling af vores floorballspillere, hvor vi ikke kun tænker på den sportslige udvikling, men også de fysiske, mentale og sociale parametre, så det er hele idrætsmennesker vi skaber. Dette skal resultere i motiverede spillere, færre skader og derved bedre resultater på sigt.

Vi ønsker at bevæge os væk fra et taktisk spil, der er baseret på en individuel spillers kompetencer, til at bevæge os mod et taktisk spil, der er baseret på holdsport og sammenspil. Dette vil resultere i en udvikling af spillet på længere sigt, og en udvikling af flere spillere. Vi ønsker at udvikle samtlige spillere på holdet og fastholde glæden og motivationen i idrætten, så vi kan fastholde vores ungdomsspillere. Floorballmiljøet er afgørende for dette.

ATK er et værktøj og opslagsværk til børne- og ungdomstrænere. Materialet skal indgå som supplement til vores uddannelsesmateriale, så vores trænere får flere redskaber til at sikre ansvarlig og udviklende træning efter aldersgruppen.

Floorball Danmarks ATK tager udgangspunkt i Team Danmarks ATK 2.0, der er udarbejdet af Team Danmarks eksperter, indenfor hver deres område. Vi henviser derfor også til ATK 2.0, hvis trænere, forældre og andre interesserede, der ønsker yderligere og grundig viden og indsigt i aldersrelateret træning.

Da forskningen inden for træning hele tiden udvikles, og vi dermed bliver klogere på de forskellige områder i ATK, har vi hos Floorball Danmark valgt, at vores ATK skal være redigerbar, så vi hele tiden holder vores dygtige trænere, landet over, opdateret med seneste nye forskning og viden.

Floorballtræningen kan inddeles i 4 hovedgrupper: Teknisk træning, taktisk træning, fysisk træning & mentaltræning. Det er derfor disse fire hovedgrupper vi har inddelt vores ATK i.

Hver hovedgruppe er opstillet i en model, hvor en liste af udviklingsområder belyses. Dette giver den enkelte træner et nemt og overskueligt overblik over hvilke udviklingsområder, under de 4 hovedgrupper, der skal lægges vægt på, samt hvornår i forhold til spillernes alder. Vi anbefaler man stræber efter at følge prioriteringen efter alder/hold. I nogle tilfælde kan de forskellige udviklingsområder præsenteres før, hvis holdet er klar til det.

Farvetoningen angiver i hvor høj grad man skal vægte de enkelte udviklingsområder.

Jo mørkere farven er, jo mere skal vægt skal der lægges på det enkelte område.

Hvert udviklingsområde har ligeledes en tekstboks med en uddybende forklaring. Ønsker træneren en grundigere uddybning henviser vi til ATK 2.0.

Brøndby, januar 2021.

Cecilia Di Nardo, Sportschef