SKOLERNES FLOORBALLDAG – 2022

Med stor succes har Floorball Danmark hvert år siden 2015 i samarbejde med eksterne partnere og Floorball Danmarks foreninger arrangeret Skolernes Floorballdag.

Skolernes Floorballdag er et arrangement hvor op mod 10.000 børn og unge fra danske skoler prøver kræfter med floorballsporten. Floorball Danmark vil guide og give gode råd i alle facetter af projektet, så I som forening er godt klædt på, til et vellykket samarbejde med de lokale skoler.


Konceptet – kort fortalt

Som klub modtog I invitation til deltagelse i Skolernes Floorballdag fra Floorball Danmark i slutningen af februar (Infobrev 1). Invitationenen er et overblik over konceptet, så I som forening hurtigt kan finde ud af, om det er noget for jer.

Kort fortalt har jeres klub mulighed for at tilbyde de lokale skoler et fantastisk floorballarrangement, og kendskab til floorballsporten, så der skabes en interesse og en motivation for at flere efterfølgende afprøver sporten i jeres forening. Skolernes Floorballdag er dermed både et givtigt arrangement for lærere og elever ift. at lære floorballspillets grundlæggende regler og udstyr, og samtidig en mulighed for at i som forening får vist jer frem lokalt og mulighed for at tiltrække nye medlemmer.

Derudover vil vi som noget nyt i 2021 arbejde med et omfattende feedback-arbejde blandt skoler og foreninger. Det skal udmønte sig i en lang række konkrete erfaringer og viden, der kan hjælpe os som forbund og jer som forening til fremtidigt at skabe en endnu stærkere udgave af Skolernes Floorballdag.

Tilmeld jeres forening til Skolernes Floorballdag ved at klikke her

Nedenfor kan I downloade Infobrev 1 og Infobrev 2

Infobrev 1 – 2022

Infobrev 2 – 2022

Derudover finder du her et link til optagelsen af det afholdte infomøde, der gennemgår alle facetterne af Skolernes Floorballdag, samt slides fra præsentationen.

Slides fra infomøde – Skolernes Floorballdag

Ved spørgsmål til konceptet rettes henvendelse til Børn- og Ungekonsulent Grete Fink  på e-mail: gfi@floorball.dk eller på tlf: 31 41 02 42