Stærkere foreninger

Ambition

Floorball har siden 2015 oplevet stor vækst i antallet af udøvere (+3.681, 57,4%) og foreninger (43, 33%). Der er på nuværende tidspunkt ca. 300 foreninger med floorball som aktivitet. Heraf 180 foreninger der er medlem af Floorball Danmark. Af de 180 foreninger er ca. 60 turneringsaktive. De 60 foreninger står for ca. 80% af de 10.090 udøvere.

Floorball Danmark ser derfor et stort potentiale i at få styrke vores medlemsforeninger, da det vil betyde en øget vækst samt at de står bedre rustet. Forbundets ambition er, at flere foreninger står for en større andel af det totale medlemstal, og at flere af vores medlemsforeninger er turneringsaktive.

Floorball Danmark vil forbedre og strukturere måden vi arbejder med vores foreninger på. Hver medlemsforening vil blive placeret i et segment, ud fra en række måleparameter. Derved kan vi give den rigtige konsulentbistand, og målrette den enkelte forenings udvikling. Vi vil udvikle et foreningslicenssystem i samarbejde med vores medlemsforeninger, hvor en række parameter skal være opfyldt, for at kunne deltage i højeste ligaer, slutspil og udvalgte netværk.

Floorball Danmark vil arbejde for at styrke og forandre den måde foreninger anvender og deler viden på. Vi vil helt konkret arbejde med fyrtårsforeninger, der i lokalregionen skal være sparringspartner for nye foreninger. Samtidig skal der oprettes et frivilligt ambassadørkorps, bestående af tidligere foreningsledere, der skal dele de gode erfaringer. Derved vil vi sikre, at flere foreninger tager ansvar i at styrke andre foreninger, i et fælles mål om at udbrede floorball.

Floorball Danmark vil kigge mod digitale løsninger (f.eks. Players 1st), der kan styrke vores foreninger i deres udvikling, samt anvendes i samarbejdet og vidensdelingen på tværs af foreningerne.

Floorball Danmark vil arbejde for at sikre det gode floorballmiljø i foreningerne, ved hjælp af gode historier og erfaringer fra andre foreninger, og ved at udvikle nye måder at tænke fællesskaber på. Vi vil styrke frivilligheden i foreningerne, ved at indarbejde krav om frivillighedsstrategier og kompetenceudvikle de frivillige ledere. Herved mindskes ”tordenskjoldssoldaterne” i foreningerne.

Floorball Danmark vil sikre en fleksibel Danmarksturnering, hvor der er turneringstilbud, der er tilpasset det behov foreningen har. Ved at få flere turneringsaktive foreninger, sikrer vi et medlemskab i Floorball Danmark, og derved at vi som forbund har en tættere relation til foreningen.

Resultatet af indsatsen i strategiperioden, forventes at være større og stærkere foreninger. Den gennemsnitlige foreningsstørrelse er blevet større, flere foreninger har en stærkere frivillighedsstrategi og flere hold er tilmeldt Danmarksturneringen.

Handlinger

Vi vil etablere et netværk for foreninger med over 150 medlemmer. I netværket skal de største foreninger dele viden mellem hinanden og udvikles sammen. På sigt skal Players1st implementeres (egenbetaling) som et redskab for klubberne, så de største klubber i højere grad agerer, tilpasser og tager beslutninger på baggrund af data.

Samtidig skal Players1st data bruges af Floorball Danmark, til at give klubber bedre feedback og bruge data i forbindelse med klubmøder og klubudvikling.

Vi vil implementere et årligt spørgeskema til vores medlemsforeninger. Data fra spørgeskemaet vil vi bruge til, at analysere og justere indsatser, således der tages beslutninger på baggrund af data og tendenser.

Vi vil analysere den nuværende turneringsstruktur for vores Danmarksturnering, med det formål at Danmarksturneringen er rammesættende for udviklingen af dansk floorball. Med udgangspunkt i analysen, skal der udarbejdes og implementeres en ny strategi for Danmarksturneringen.

Vi vil igangsætte arbejdet med at indgå aftaler med regionale fyrtårnsforeninger, der i deres lokalregion skal være sparringspartner for nye foreninger. I det arbejde vil der ydermere blive udpeget et frivilligt ambassadørkorps, bestående af tidligere foreningsledere, der skal dele de gode erfaringer.