Stærkere foreninger

Ambition

I Bevæg Dig For Livet fase 1 og fase 2, har Floorball Danmark oplevet stor vækst i antallet af udøvere og foreninger, hvor flere danskere har taget motionsfloorball til sig. I fase 3 bevæger projektet sig ind i en forankringsfase, hvor koncepterne skal udbredes til endnu flere foreninger, således motionsfloorball står i en styrket position, og at flere danskere over 18 år får muligheden for at dyrke floorball.

Derudover vil BDFL-projektet i fase 3 også indgå i flere kommunale samarbejdsrelationer, hvor målet er at få flere +60 år til at spille floorball. Dette er på baggrund af de sundhedsfaglige beviser for, at floorball har en positiv indvirkning på sundhed, forebygger ensomhed, og desuden er sjovt og let at gå til for de ældre.

Med sporet ønskes samtidig at etablere et stærkt og tillidsfuldt samarbejde med DGI, som pr. 01.01.2021 har opstart af floorball, som en selvstændig idræt i DGI. Med mottoet ’stærkere sammen end hver for sig’, vil der arbejdes på at skabe et formelt samarbejde, hvor DGI og Floorball Danmark har fælles produkter og fælles floorballkonsulenter til sportens foreninger.

Herved er det vores ambition at vi, sammen med DGI, møder vores foreninger med et fælles udtryk, og dermed står i en styrket position, når Bevæg Dig For Livet aftalen i 2025 udløber. Dette skal gerne resultere i, at vi med udgangen af strategiperioden, har fælles floorballkonsulenter med DGI, har flere der dyrker motionsfloorball, og er skarpt defineret på hvad der er Floorball Danmark-produkter, DGI-produkter og hvad der er fælles produkter.

Handlinger