Appeludvalg

Appeludvalget består af tre medlemmer og har følgende ansvarsområder:

  • At behandle sager der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Floorball Danmarks love, regler, reglement, m.v.
  • At behandle anker af disciplinærudvalgets afgørelser.
  • At behandle anker af turneringsudvalgets afgørelser vedrørende overtrædelser af turneringsreglementet.

Peter Trinskjær
Medlem

Jeanette Hyttel
Medlem

Jonas Nordheim
Medlem

Cecilie Salejärvi
Medlem