Velafviklet årsmøde 2019

Floorball Danmark afviklede årsmøde 25. maj 2019 i Middelfart og trods det vanligt lange møde, var det meget velafviklet og konstruktivt.

– Som jeg gjorde afslutningsvis på dagen for årsmødet, vil jeg gerne benytte denne lejlighed til endnu engang at takke de mange fremmødte for deres konstruktive indsats og debat til årsmødet. Det var en meget positiv oplevelse som formand at få den feedback og opbakning fra foreningerne som vi gjorde, så tak for det, lyder det fra Floorball Danmarks formand Carsten Nymand Provstgaard.

Formanden var ikke selv på valg, men det var derimod bestyrelsens næstformand Kasper Bagnkop, økonomiansvarlig Lasse Ravn, menigt medlem Esben Staun Larsen samt Finn Lystrup som suppleant, der alle blev enstemmigt genvalgt. Der kom ligeledes nye ansigter og friske kræfter til, idet Adam Kristoffersen blev nyvalgt til bestyrelsen, som menigt medlem, og Stinne Jørgensen som suppleant til bestyrelsen. Endvidere takkede formand Carsten Nymand Provstgaard  samtidig Kenneth Falkesgaard og Stephan Grey for deres indsats i bestyrelsen, idet de begge havde valgt ikke at genopstille.

Rekordoverskud og nye tiltag!
På årsmødet blev de fremmødte ligeledes præsenteret for det største overskud nogensinde i Floorball Danmarks historie, idet bundlinjen viste et plus på 785.000,- som dermed halverede Floorball Danmarks nuværende negative egenkapital.

Årsmødet blev midtvejs time outet, idet Udviklings- og Breddeudvalgsformand Ronni Rix Back præsenterede de mange nye udviklingstanker og strategier, der er i proces i Floorball Danmark. Ny uddannelsesstruktur og trænerlicensering, nye ungdomsturneringskoncepter og regler for at anvende beskyttelsesbriller for ungdomsspillere var blandt de mange nye spændende tiltag der blev præsenteret.

På årsmødet blev det endvidere vedtaget at køre med uændrede medlemsgebyrtakster, samt vedtaget at fra og med 1. januar 2020 skal alle spillere under 18 år anvende CE-godkendte beskyttelsesbriller i alle aktiviteter under Floorball Danmark, de deltager i, uanset om det er ungdomsrækker eller voksenrækker.

Afslutningsvis takkede Dirigent Peter Trinskjær for god ro og orden.
Du kan læse hele referatet inklusiv formandens beretning her:
Floorball Danmark årsmøde referat 2019