Nyt ungdomstilbud ser dagens lys

Floorball Danmarks bestyrelse har i lang tid arbejdet med at udarbejde et nyt turneringstilbud til Floorball Danmarks ungdom. Dette blev præsenteret på Årsmødet d. 25. maj 2019, og modtagelsen af konceptet var positivt.

Netop i dag har alle Floorball Danmarks klubber fået tilsendt en mail fra turneringsadministrationen omkring et nyt turneringstilbud. Det nye tilbud hedder Mellembaneturnering, og er målrettet til ungdomsspillere fra U13 til U17.

Mellembaneturneringen kommer allerede til at køre som forsøgsprojekt i sæsonen 2019/20. Hensigten er, at tilbuddet allerede bliver inkluderet som fast ungdomstilbud i sæsonen 2020/21.

Da den nye bestyrelse tiltrådte for et år siden, lovede vi at skabe tilbud, der kan inkludere flere klubber i Floorball Danmark. Det er den nye turnering et udtryk for, fortæller formanden for Floorball Danmark Carsten Nymand Provstgaard.

Fra KidzLiga til stor bane

Ideen om Mellembaneturneringen er opstået på flere forskellige baggrunde. Det nye tilbud er tænkt således, at det gerne både skulle appellere til klubber med få spillere i én årgang, samt klubber der har flere spillere i én årgang, end der er plads til på et normalt storbanehold, men for få spillere til at have to storbanehold.

Det nye turneringstilbud skal således blandt andet gøre det nemmere at stille hold til kampe, da antallet af spillere på banen er mindre end i den almindelige turneringsform.

Slutteligt har tanken været, at det nye koncept både skulle være et godt sted for nye ungdomsspillere at starte, ligesom det skulle danne en naturlig, glidende overgang fra at spille KidzLiga på lille bane til at spille Danmarksturnering på stor bane.

Tanken er også, at de klubber og spillere som deltager i den her turnering, skal over og spille på stor bane på sigt, forklarer formanden for Turneringsudvalget Esben Staun Larsen

Spillernes udvikling i fokus

Udover det praktiske, så er det nye turneringskoncept også født ud fra et sportsligt ønske om, at Floorball Danmarks ungdomsspillere skal have bedre betingelser for at udvikle deres teknik og perception.

Således forsøger den nye Mellembane-turnering at skabe basis for flere boldberøringer og forbedre den enkeltes perception ved helt konkret at mindske banens størrelse.

Konceptet kort fortalt

Banens dimensioner skal være indenfor intervallet L:28-30 m, B:15-16 m. Markering af målfelt og face-off punkter følger de almindelige bestemmelser i spillereglerne.

Kamprunder foregår som delvis stævneform. Det tilstræbes, at hvert hold arrangerer minimum ét hjemmebanestævne pr. sæson, dog vil der i nogle rækker være hold, der fritages. Hvert hold spiller minimum 2 kampe pr. stævne.

Spilletiden er 3×10 minutter med 2 pauser på hvert 2 minutter. Der spilles kun effektiv spilletid de sidste 3 minutter af 3. periode. Der spilles 4 mod 4, dvs. 3 markspillere og 1 målmand, og på store mål.

Der skal være minimum 3 hold og maksimalt 6 hold i en række. Rækkerne bliver inddelt efter princippet lokalt -> regionalt -> nærmeste region. Det enkelte hold kommer altså til at møde de tilmeldte hold, som geografisk er tættest på dem selv.

Vi vil gerne gøre det nemmere at kunne stille hold til kampe for de klubber, som har få spillere i en årgang. Samtidig vil vi hjælpe de klubber, som mister spillere, eksempelvis til efterskole, til at fastholde de resterende spillere, ved at give dem et turneringstilbud, lyder det fra formanden for Floorball Danmarks Udviklings- og Breddeudvalg Ronni Rix Back.