Årsmøde 2019 afvikles 25. maj i Middelfart

Tiden nærmer sig årsmødet i Floorball Danmark, hvor foreningsrepræsentanter og bestyrelse mødes, hvor der leveres en status på floorballsporten, med dertilhørende drøftelse.
Endvidere leveres årsberetningen og budgettet, samt årsregnskabet fremlægges. Det er ligeledes her, at der vælges  og genvælges repræsentanter til sportens højeste organer, dvs. bestyrelse og udvalg.

Alle foreninger har pr. mail fået tilsendt materiale og invitation, og det er fortsat muligt at tilmelde sig.

Sted:
Lillebælt Sport og Kultur, Færøvej 74-76, 5500 Middelfart.

Mødelokale:
Café 3 og 4.

Dato:
Lørdag d. 25. maj 2019, kl. 11.00 (Der vil være frokostpause indlagt i programmet).

Tilmelding:
Af hensyn til forplejning og mødepraktik bedes i vende tilbage med tilmelding til Sekretariatschef Per Stærk Larsen, pr. mail psl@floorball.dk, og gerne snarest muligt.

Årsmøde materiale:

Dagsorden Årsmøde Floorball Danmark 2019 Bilag 4 – Forslag fra AaB og Aalborg Flyers Bilag 3 forslag fra Copenhagen FC Bilag 2 – Forslag fra Floorball Danmark Bilag 1 – Forslag vedr dommerkørselstakst fra Floorball Danmark FD_Årsrapport 2018_underskrevet af alle Bilag 2 – Forslag fra Floorball Danmark

Vel mødt!