Streaming debatten

Floorball Danmark har med stor interesse fulgt den debat der har været omkring streaming af kampe. Dette er en debat, der har været på tværs af de forskellige sportsgrene der er indendørs og hvor kameraerne er opsat.

Danmarks Idræts Forbund har afholdt møde med forskellige interessenter på området, hvor Floorball Danmark deltog.
Flere forskellige medier har løbende kontaktet forbundet og hørt om hvilken holdning Floorball Danmark har til streaming af børn og unge.

Alle har fået samme melding, at som forbund afventer Floorball Danmark den melding som DIF vil komme med.

På baggrund af udmelding fra DIF, vil bestyrelsen i Floorball Danmark efterfølgende drøfte streaming af floorball kampe på børne & ungdomsniveau.