Forsøgsordning med sudden victory annulleres

Turneringsudvalget (TU) har på baggrund af de mange indsigelser mod sudden victory forsøgsordningen taget stilling til ordningens fortsættelse.

TU har besluttet, at forsøgsordningen med de særskilte regelændringer for sudden victory i grundspillet pr. d.d. annulleres. TU erkender åbent, at der i processen er foretaget et mere detaljeret regelsæt end det først udmeldte den 9. august.

Den 24. august meddeles det, at TU har fået godkendelse til de overordnede retningslinjer fra IFF, samt skriver følgende ”Der vil inden sæsonstart komme en præcisering omkring det tekniske for afviklingen af 4 vs. 4, 4 vs. 3, 5 vs. 3, mv.,….”. Her henvises tydeligt til, at der vil komme en præcisering af reglerne. Denne præcisering udarbejdes med sparring i det svenske forbund, DU og regelfortolkeren, som bliver til et særskilt reglement, som udsendes d. 6. september til alle ligaforeninger.

Processen er kørt så åbent som muligt og kun med gode intentioner for at forsøge at udvikle ligaproduktet. Derfor er det meget ærgerligt at konstatere, at flere foreninger føler, de får trukket regelsættet ned over hovedet, at det ikke er gennemarbejdet ordentligt samt, at der meddeles, at de nægter at spille med det udmeldte reglement. Forsøgsordningen er taget af brug af det svenske forbund, dog med den fravigelse, at der kun køres med sudden victory straffeslag. Det må derfor formodes, at regelsættet er gennemarbejdet hos dem, da de fastholder det i sæsonen.

Præmissen for at indgå i forsøgsordningen har fra starten været, at det alene ville blive gennemført, hvis alle 10 ligaforeninger bakkede op om tiltaget. I og med der på nuværende tidspunkt har været tre så klare udmeldinger fra ligaforeningerne Benløse, Blackhawks og Rødovre, at de ikke ønsker at spille med regelsættet, bliver det taget af bordet straks.

TU vil sørge for at melde ud til dommere, IFF samt andre aktører omkring annulleringen.