Opdatering på Mellemspil og kvalifikationsspil

Turneringsudvalgtes udmelding angående verserende sag der har indflydelse på afviklingen af mellemspillet og kvalifikationsspillet.

Kort om sagen
Der foreligger i øjeblikket en sag omhandlende Rødovre FC og hvorvidt der er tale om brugen af en ulovlig spiller. I første omgang tildelte Turneringsudvalget Rødovre FC en straf, som herefter blev omstødt af Floorball Danmarks appeludvalg. Nu har en tredjepart i sagen, Vanløse Floorball, appeleret sagen til DIF’s appelinstans, som snarest vil køre sagen.

Turneringsudvalgets beslutning angående mellemspil og kvalifikationsspil
Da den øverste myndighed der har truffet afgørelse i sagen, Floorball Danmarks appeludvalg, har frifundet Rødovre FC, står Rødovre FC som værende deltagende i mellemspillet, og Vanløse Floorball som værende deltagende i Kvalifikationsspillet. Dette er på opfordring fra DIFs appelinstans.

Dette er dog af mindre betydning, da afgørelsen på sagen i DIF’s appelinstans vil have konsekvenser for, hvorvidt Rødovre FC eller Vanløse Floorball vil ende i mellemspillet, har Floorball Danmarks Turneringsudvalg truffet beslutning om, at kampe omhandlende enten Rødovre FC og Vanløse Floorball i de tre første runder af Mellemspillet og Kvalifikationsspillet er suspenderet. Dette omhandler følgende kampe:

Mellemspil
Hvidovre – Rødovre 21/1
Frederikshavn – Rødovre 28/1
Rødovre – Brønderslev 4/2

Kvalifikationsspil
Vanløse – Hafnia 22/1
Rungsted – Vanløse 29/1
Copenhagen – Vanløse 19/2

Placeringen af de udsatte kampe kan have yderligere indvirkning på andre kampe i mellemspillet, på grund af kørselsafstande på hverdagsaftener. Beslutningen er i første omgang taget for tre runder, men det er endnu uvist, hvornår sagen vil kunne færdiggøres. Floorball Danmark har ytret ønske hos DIF om en hastesag.

Floorball Danmarks turneringsudvalg beder om forståelse for situationen, og arbejder konstruktivt mod en hurtig afgørelse.