Nyt fra Floorball Danmark

Status kvindelandsholdet
For det første skal der lyde en stor tak til det landshold som der bliver sendt afsted til Letland for at spille VM kval.
Siden den 20.december har bestyrelsen og klubberne været i meget tæt dialog for at se på mulighederne for at have et kvindelandshold i 2023, og med den betingelse at kvindelandsholdet i 2023 skal være udgiftsneutral for Floorball Danmark.

Det har betydet at den trup der tager til Letland selv dækker alle udgifterne til turen.

Landstræner til VM kvalen bliver svenske Mikael Jepson, og hvis Danmark kvalificerer sig til VM, så tager Floorball Danmark en snak med Mikael Jepson om fremtiden. Mikael Jepsen har været træner for Malmøs kvindehold i ligaen og har udviklet en af de store svenske profiler Ellen Rasmussen, som er på det svenske landshold.

Flere har spurgt ind til, hvor pengene til betaling af landstræneren kommer fra. Såfremt vi havde været nødt til at melde afbud til VM kvalen havde Floorball Danmark stået overfor en bøde på Chf 15.000 svarende til ca. 112.000 DKK.

Bestyrelsen i Floorball Danmark vil takke klubberne for at have budt ind og ikke mindst de spillere der skal afsted.

Målsætningen er en 3.plads og dermed kvalifikation til VM.

MVP opdatering
Floorball Danmark har afholdt møde med Basket Danmark der ejer 50% af MVP. Der udvikles stadig på appen, og Basket Danmark er bevist om udfordringerne, men også at de har investeret tid og ressourcer for at få ordnet problemerne.
For Floorball Danmark, betyder det at klubberne bedes melde ind til mvp@floorball.dk med de fejl og mangler de oplever. Mails og henvendelser vil derefter blive sendt videre til udviklerne.
Dette vil ligeså give Floorball Danmark et overblik over hvad det er for problemstillinger der er ude i klubberne.

Sportway
Streaming i hallerne er en del af den aftale, der er mellem Floorball Danmark og Sportway. Kampene kan ses på www.danskfloorball.tv

I det nye år vil Floorball Danmark indbyde til et onlinemøde hvor klubberne kan møde formaet bag og høre mere om hvad status er. Som det er nu, er det gratis da det er i en testfase. Men der vil på sigt komme en betalingsordning.

Sekretariatsleder
Floorball Danmark kommer snart med et jobopslag til en ny sekretariatsleder for Floorball Danmark.

Stillingen som sportschef hos Floorball Danmark er ligeså ledig, her afventer bestyrelsen hvordan arbejdsopgaverne på sekretariatet skal struktureres fremadrettet, og derfor går der noget tid inden der er afklaring på dette. Floorball Danmark er langt i arbejdet med at finde en midlertidig løsning.

VM 2026
Det finske Forbund vil med stor sandsynlighed byde på værtsskabet for 2026 for herrerne, og i den anledning har det finske forbund kontaktet Floorball Danmark samt et forbund mere, for at høre, om et af disse forbund, ville være medværter.

Under VM i Schweiz havde Floorball Danmark de første indledende drøftelser med det finske forbund og sidenhen er der kommet en officiel henvendelse.

Bestyrelsen i Floorball Danmark finder det særdeles interessant at kunne være medvært, men efter mange overvejelser, så er det besluttet at takke nej i denne ombæring.
Floorball Danmark skal finde fødderne igen, og nok er VM 2026 en spændende opgave, men opgaverne på bestyrelsens bord er rigelige som det er nu og Floorball Danmark skal bruge ressourcerne på kerneopgaven, nemlig den hjemlige turnering. at få skabt vækst igen.

Floorball Danmarks bestyrelse og sekretariat glæder sig til imorgen at åbne dørene til Final 4 og Budget & Strukturmøde.