Korrekt fakta om afvikling af 3-mands DM

På baggrund af TU’s valg om at nedlægge 3-mands DM, som der ikke længere findes grundlag for, belyser Floorball Danmark her, hvordan Turneringsreglementet og DIF forholder sig til arrangementet.

3-mands DM er et enkeltstående stævne, hvor alle kan tilmelde sig, og som Floorball Danmark i samarbejde med en medlemsforening har arrangeret én gang om året. Der har minimum i de sidste tre år ikke været god nok opbakning til eliterækkerne, hvor man har spillet om DM. Dette til trods for, at medarrangørerne har brugt mange ressourcer og i god tid sørget for at indhente tilmeldinger til det.

Det er helt naturligt, at man revurderer sine produkter, når der ikke længere er opbakning til dem. Der er stor opbakning til motionsdelen, hvorfor Floorball Danmark opfordrer sine foreninger til at arrangere lignende events, som flere foreninger allerede gør med succes – og dermed støtte op om en voksende stævnekultur.

Turneringsreglementet og DIF

Da der blandt andet ikke er grundspil eller kvalifikationsspil, er 3-mands DM et enkeltstående stævne og ikke et turneringsprodukt. 3-mands DM er på den baggrund underlagt de gældende retningslinjer for stævneaktivitet i Floorball Danmark, som Turneringsreglementets §5 Afvikling af stævner henviser til. Her står følgende anført: Gældende retningslinjer for forskellige stævner i FD regi udmeldes fra sæson til sæson. Således er den netop udmeldte nedlæggelse af 3-mands DM korrekt meldt ud inden sæsonstart 2017/18.

Floorball Danmark har ikke nogen forpligtelser overfor DIF i forhold til at udbyde enkeltstående events. Det er ikke et mesterskab, der indberettes til DIF og det er heller ikke noget, der er tilskudsberettet eller i øvrigt ligger i forbundets aftale med DIF. Floorball Danmark har i DIF-regi ét officielt DM, nemlig Danmarksturneringen, der afvikles på stor bane for herrer og damer – og hvor DIF giver medaljer.

Floorball Danmark ser behov for at oplyse korrekt info, når noget er så faktuelt forkert, som der henvises til på vores facebookside.