TU-info: Flexrækker, Ligaudvalget og 3-mands DM

Turneringsudvalget (TU) holdt møde onsdag den 30. august, hvor en række emner som flexrækker, ligaudvalget og DM i 3-mandsfloorball blev drøftet.

Herunder skitseres i korte træk, hvad TU kom frem til på udvalgsmødet onsdag aften.

Flexrækker

På baggrund af forslag fra Benløse på årsmødet samt flere foreningshenvendelser den seneste sæson trænger Flexreglementet til en gennemgang.

TU drøftede Benløses konkrete forslag, som 1) var en skærpelse af reglerne vedr. anvendelse af drengespillere to år for gamle på hold, der har deltaget i mere end én sæson samt 2) var forslag om, at der ikke vises tabel for rækken, da det strider mod konceptet om, at det ikke gælder om at vinde.

TU bakker op om begge forslag og vil med udgangspunkt i Benløses forslag starte en proces op i efteråret med alle foreninger, hvor det er muligt at komme med forslag til udformningen af et kommende Flexreglement gældende fra sæsonen 2018/19.

Ligaudvalget

Ligaudvalgsmødet planlagt til den 19. august blev desværre aflyst, da der ikke var stor nok opbakning. Seneste møde planlagt i marts blev også aflyst på grund af. manglende opbakning, og på den baggrund er det besluttet at sætte udvalget på pause. Ved spørgsmål til Ligaudvalget kan de rettes til Liga- og Turneringsudvalgsformand William Ehmsen.

DM i 3-mandsfloorball

Konceptet har de seneste år været meget udfordret med ganske få tilmeldinger i eliterækkerne og flere hold i motionsrækkerne. Eliterækkerne har efterhånden ingen berettigelse mere, da der kun er deltagelse af meget få hold.

Fordelingen af elitehold de seneste tre år:

Elitehold Herrer Damer
2015 10 4
2016 7 4
2017 4 4

TU har på baggrund af denne manglende interesse – og med den forholdsvise store udgift til medaljer og pokaler valgt at nedlægge DM i 3-mandsfloorball. Der er helt sikkert grundlag for at udbyde motionsstævner i 3-mandsregi, og det er stadig fokusområdet i forhold til Bevæg dig for livet-samarbejdet.

TU mener stadig, at der er behov for stor stævneaktivitet og vil derfor opfordre alle foreninger til at arrangere disse, som kan skabe en lille ekstra indtægt for foreningen.

Medlemmer til TU

TU har det seneste år forsøgt at hverve medlemmer til udvalgets arbejde. I øjeblikket er der fire medlemmer i udvalget, og der kunne godt være brug for en til to personer mere. Det må gerne være kvinder og gerne med interesse for dameområdet, men det er ikke et krav – alle med interesse for arbejdet omkring turneringen er velkomne. Der er fysisk mødeaktivitet crika 1-2 gange årligt og løbende sagsbehandling via mail. Det er ikke lønnet arbejde.

Hvis det lyder interessant og vil være med til at præge udviklingen på turneringsområdet i Floorball Danmark, så kontakt TU-formand William Ehmsen.

Det endelige referat fra mødet vil være tilgængeligt på TU’s side inden for nogle uger.