Aftale med konstitueret leder er på plads.

Floorball Danmark er glade for at meddele, at Claus Winberg vil indtræde som konstitueret leder for organisationen fra 1. februar 2024, og for en periode frem til at en ny leder vil blive ansat.

Denne beslutning er truffet som led i organisationens engagement i at sikre en smidig ledelsesovergang og fortsat fremdrift.

Claus Winberg har en solid floorball baggrund og ledelseserfaring inden for en række internationale virksomheder. Bestyrelsen i Floorball Danmark er overbeviste om, at han vil spille en afgørende rolle i at styrke Floorball Danmark.

I løbet af Claus Winbergs periode som leder vil der være fokus på at opretholde og styrke Floorball Danmarks nuværende indsatser. Der vil fortsat være stor opmærksomhed på kerneydelsen.

Efter den konstituerede periode vil Floorball Danmark iværksætte en åben ansøgningsproces for at finde den permanente leder, der vil lede organisationen ind i fremtiden. Dette understreger vores forpligtelse til gennemsigtighed og åbenhed i rekrutteringsprocessen.

Floorball Danmark ser frem til en spændende periode med Claus Winbergs ledelse, han vil være på kontoret i januar måned, for at sikre den bedste overlevering inden han starter den 1. februar som konstitueret leder.