Aflysning af bredde og ungdomsrækker

På baggrund aftenens udmelding om genåbningsplanen, står indendørsidrætten først til at åbne 21. april for børn og unge under 18 år og den 6. maj for voksne over 18 år. Det vides endnu ikke hvilke sportsgrene, der er omfattet af genåbningen, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, lige som det endnu ikke er defineret, om idræt med kropskontakt bliver tilladt.
Dette skal i den kommende tid forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

Grundet ovenstående udmelding, har Floorball Danmarks bestyrelse truffet en svær beslutning, og set sig nødsaget til at aflyse alle turneringsrækker for bredden i senior og ungdom.

Det betyder, at de eneste rækker, der spilles færdig i sæsonen 2020/2021, vil være Pokal Final4, SELECT Kvindeliga, SELECT Landsdækkende mellemspil herre, samt oprykningsspil til Liga for herre.

I stedet for afviklingen de aflyste rækker, vil Floorball Danmark fokusere på at få afholdt nogle gode små regionale stævner i maj og juni for både ungdom og senior, hvor der vil være gratis tilmelding.

Turneringsadministrationen vil gå i dialog med foreninger om mulige stævne afviklinger.

Formand for Turneringsudvalget Esben Staun Larsen udtaler, ”Turneringen er vores kerneprodukt, og derfor er det også med vemod, at store dele af turneringsrækkerne ikke kan afvikles i denne sæson.

En stor del af turneringen har været lukket ned siden slutningen af oktober, og det er ikke realistisk at forsamlingsforbuddet lempes før ultimo maj, med mulighed for, at afvikle turneringen.

Derfor fokuserer vi i stedet på, at få afholdt nogle gode stævner, og få startet floorballturneringen op igen til september”

Bestyrelsen besluttede i samme omgang, at turneringsgebyrer ikke refunderes, selvom stort set alle hold kun har spillet mindre end 50% af den planlagte turnering.

Floorball Danmark har ligeledes undersøgt om der er mulighed for forbundet at blive kompenseret via en række kompensationspuljer, men tilbagemeldingen har været, at det ikke er muligt.

Steen Houman, formand for Floorball Danmark siger endvidere at, ”Turneringsgebyrerne bruges til at drifte sekretariatet og turneringsadministrationen, og selvom turneringen har været lukket delvis ned, så har vi stadig haft de faste udgifter. Det vil derfor kaste forbundet ud i en økonomisk tilbagegang, at tilbagebetale turneringsgebyrer. Floorball Danmarks egenkapital er endelig blevet positiv, og vi kommer til i efteråret at investere i aktiviteter målrettet medlemsrekruttering. ”

Floorball Danmark opfordrer sine medlemsforeninger til at søge DIF og DGI’s coronahjælpepulje, hvor der er afsat 81 mio. som kompensation for tab på grund af coronarestriktioner. Læs mere her:

https://www.dif.dk/-/media/corona/filer/sprgsml-s-og-s-svar-s-vedrrende-s-dif-s-og-s-dgis-s-coronahjlpepulje20210225.pdf?la=da