Sammensætning af bestyrelsen i Floorball Danmark

Til årsmødet i Floorball Danmark d. 29. maj 2021, vil bestyrelsen allerede nu oplyse hvilke ændringer der kan komme.

Næstformand Kasper Bagnkop kom ind i 2018, da en helt ny bestyrelse for Floorball Danmark blev valgt. Samtidig med at Kasper Bagnkop har arbejdet for at genoprette økonomien i Floorball Danmark, har Kasper Bagnkop ligeså været formand i Frederikshavn Blackhawks. Med Floorball Danmark i en økonomisk position hvor der igen er positiv egenkapital, har Kasper Bagnkop opfyldt en vigtig mission, og vil gerne have 100% fokus på klubarbejdet i Frederikshavn Blackhawks. Ligeså har Niels Nybro, der blev valgt ind i 2020 i Floorball Danmarks bestyrelse valgt at udtræde, da Niels Nybro ikke har den fornødne tid til at være med i bestyrelsesarbejdet

Floorball Danmark har i bestyrelsen drøftet hvordan sammensætningen kunne være, og på baggrund af dette, vil bestyrelsen i Floorball Danmark til det kommende årsmøde, komme med følgende indstilling, som klubberne der deltager på årsmødet skal stemme om.

 

Post Nuværende bestyrelse Indstilling
Formand Steen Houman Fortsætter (ikke på valg)
Næstformand Kasper Bagnkop Bestyrelsen Indstiller Jacob Bjørnsholm Madsen
Økonomiansvarlig Lasse Ravn Bestyrelsen indstiller Lasse Ravn
Bestyrelsesmedlem Jacob Bjørnsholm Madsen Bestyrelsen Indstiller Claus Gormsen
Ronni Rix Back Fortsætter (ikke på valg)
Esben Staun Larsen Bestyrelsen Indstiller Carina Becker
Stinne Jørgensen Fortsætter (ikke på valg)
Niels Nybro Ledig
Bestyrelsessuppleant Carina Becker Indstiller Esben Staun Larsen
Claus Gormsen Ledig

Det giver en ledig post i bestyrelsen samt en ledig plads som suppleant.

Bestyrelsen i Floorball Danmark har på seneste møde, udarbejdet et kompetence hjul, således at dette tages i brug, i forhold til at komplementere bestyrelsens sammensætning.

Floorball Danmarks bestyrelse vil gerne bede klubberne om at se efter kandidater med følgende kompetencer:

Digitalisering og kommunikation

Økonomistyring og regnskab. Lasse Ravn går ind i for ham den sidste to årige periode, og Floorball Danmark vil gerne have en suppleant med disse kompetencer, som så vil kunne indtræde i bestyrelsen om to år. Denne person vil med fordel kunne være bosat øst for Storebælt, da der er nogle møder med DIF i Brøndby i Idrættens Hus, forhold til regnskab mm.

DIF vil fra 2021 mindske tilskud, til de specialforbund der ikke har mindst 30% af det ene køn i bestyrelsen, for at Floorball Danmark skal lave op til dette, skal mindst tre i bestyrelsen være enten det ene eller det andet køn.

Status er at med nedenstående indstilling, er der to kvinder i bestyrelsen.

Bestyrelsen i Floorball Danmark vil gerne bede klubberne om at se i deres netværk efter personer de mener der kunne være en del fremadrettet.

På baggrund af indstillingerne, vil nuværende formand Steen Houman og næstformand Kasper Bagnkop give deres indstilling til resten af bestyrelsen og både Steen Houman og Kasper Bagnkop kan kontaktes af klubberne.