Ændringer i bestyrelsen

Næstformand Jacob Bjørnsholm Madsen har meddelt formand for Floorball Danmark Steen Houman at han ønsker at udtræde af Floorball Danmarks bestyrelse med omgående virkning. Jacob Bjørnsholm Madsen var på valg til det kommende repræsentantskabsmøde og der vil her blive valgt en ny næstformand.

Steen Houman har imødekommet ønsket, og takker Jacob Bjørnsholm Madsen for de sidste 5 års indsats i Floorball Danmarks bestyrelse. Jacob Bjørnsholm Madsen var sidste medlem fra bestyrelsen i 2018 der trådte til og fik vendt den økonomiske situation.

Af personlige og arbejdsmæssige årsager har Stig Thorsteinsson ønsket at stoppe som formand for Eliteudvalget. Stig Thorsteinsson fortsætter i selve Eliteudvalget og til det kommende årsmøde vil der komme en kandidat fra Eliteudvalget.