Årsmøde 2023

Lørdag den 20. maj 2023 afholdt Floorball Danmark årsmøde i Pulzion i Kolding. Til mødet var der tilmeldt 21 klubber, der alle deltog i debatten om den forgangene sæson, samt forslagene til den kommende sæson.

Som det kan ses af punkterne i det vedhæftede referat fra mødet, blev nogle af forslagene forkastet mens andre blev godkendt.

De godkendte forslag er oplistet herunder og er gældende fra den kommende sæson:

  • Kommissorium vedr. strukturen i ungdom. Hvis der kommer ændringsforslag gennem dette kommissorium og disse bliver vedtaget ved næste Budget- og Strukturmøde, vil disse træde i kraft fra sæson 2024/25
  • Afvikling af slutspil for Old Boys, Old Girls og veteraner, samt ændringer i aldersfordeling
  • Der bliver oprettet et B Medlemskab, der ikke koster klubberne noget
  • Bestyrelsen går fra 8 medlemmer til 7 medlemmer
  • Dommerforpligtelser, hvor klubberne bliver forpligtet til at stille dommere til rådighed
  • Ændringer til Udvisninger, hvor denne tekst udgår og erstattes af den normale paragraf 6 i Spilleregler for floorball
  • Tilføjelse til Adfærdskodeks hvor sexistisk og racistisk adfærd tilføjes, hvor den enkelte tilskuer, samt klubben kan stilles til ansvar for upassende opførsel.
  • Medlemmerne af Bestyrelsen der ønskede at genopstille blev genvalgt

Referat af Årsmødet kan finde her: http://floorball.dk/wp-content/uploads/2023/06/Referat-Aarsmoede-2023-m-underskrifter.pdf