Struktur -og budgetmøde afholdt i forrige weekend

I forrige weekend afholdt Floorball Danmark Struktur -og budgetmøde i Brøndby. Mødet blev afviklet med 10 klubber og 6 bestyrelsesmedlemmer fra Floorball Danmark.

Det lave fremmøde af klubber blev fremhævet, og en højere inddragelse i medlemsdemokratiet er et fokus som bestyrelsen vil tage fat i hen over det næste år.

Formand for Floorball Danmark, Steen Houman, præsenterede forbundets beretning, som kan læses i vedhæftede referat. Det blev fra de fremmødte klubber især påpeget at frivilligheden er presset i klubberne efter corona.

På mødet blev budgettet for 2022 godkendt. Derudover orienterede Direktør for Floorball Danmark, Carsten Provstgaard, at der forventes et underskud for 2021 på omkring 350.000 kr. Underskuddet skyldes manglende indtægter på grund af coronanedlukningen i foråret, samt et højere omkostningsniveau på Herre VM i Helsinki.
Underskuddet kan blive mindre, såfremt at Floorball Danmark får godkendt sin ansøgning i DIFs corona nødpulje.

På mødet blev ændringerne til ungdomsturneringsreglementet diskuteret. Der var en generel utilfredshed med den nuværende struktur på U13 og U15 storbane, da den kræver mange frivillige timer i foreningen og afvikles med få kampe. På den baggrund har Floorball Danmark sendt et forslag ud til foreninger, som skal diskuteres på et arbejdsgruppemøde på onsdag.

Floorball Danmark præsenterede derudover forslag om fremtidig vision, strategi og en mulig struktur for Danmarksturneringen. Forslaget blev modtaget godt af de fremmødte foreninger, som ikke var afskrækket af at skulle leve op til nogle krav, for at kunne deltage på højeste niveau.

Referatet for mødet kan ses her: Referat Struktur -og budget møde d. 13. november 2021