Status på Fit4future

Fit4future projektet har været en spændende rejse for Floorball Danmark, hvor forbundet har samarbejdet med Polen, Slovakiet, Spanien og Tyskland, og hvor Sverige, Tjekkiet, Schweiz og IFF er tovholdere på projektet der er støttet med midler fra Erasmus+, og på den måde ikke har haft en økonomisk udgift for Floorball Danmark.

I projektet er der blevet udarbejdet en matrix, der beskriver hvorledes et nationalt forbund kan ’rangeres’ på en 7 trins skala.

Dette giver de forskellige deltagere, et indblik i hvor det enkelte forbund er stærke, i forhold til de 13 forskellige områder som der er arbejdet omkring.

Ligeså giver det forbundet et benchmark på hvor er Danmark henne i forhold til de øvrige forbund som er med i projektet.

IFF, det internationale Floorball Forbund, har med stor interesse fulgt projektet, og konklusionerne fra arbejdet, er noget der bliver analyseret på, i forhold til at gøre de nationale forbund stærkere og mere bevidste om hvilke områder, de skal arbejde på.

For Floorball Danmark har det været en spændende proces, og der er en bevidsthed om hvor forbundet står godt og hvilke områder der skal ses ind i.

En af konklusionerne for alle deltagerne er, at på tværs af de 13 forskellige områder er er set ind i, at det er vigtigt at forbundet ligger på cirka samme niveau på tværs af de forskellige parameter.

For Floorball Danmark vil arbejdet med de kommende strategispor i samarbejde med DIF, kigge ind i resultaterne fra arbejdet omkring de 13 områder.

De 13 områder er

1) Vision og strategi.

2) Vedtægter, demokrati, klubber, forbundets struktur, beslutningsproces, Sekretariat.

3) Indtægtsmuligheder, budget, regnskab, økonomistyring.

4) Regler og regulationer.

5) Godkendelse af nationale organisationer, medlemskab af DIF, samarbejde med andre forbund.

6) Klubber, spillere, skolesamarbejde.

7) Adgang til at at spille floorball og mulighed for at købe udstyr, alderskategorier, dommere.

8) Udviklingsområder, fanbase.

9) Landshold.

10) Opmærksomhed omkring sporten, partnere.

11) Klubudvikling, projekter med klubber.

12) Elitesport, udviklingsprojekter, trænere.

13) Events.

Floorball Danmark.