Sammensætning af Floorball Danmarks bestyrelse

Lasse Ravn, Ronni Rix Back og Stinne Jørgensen har valgt at træde ud af Floorball Danmarks bestyrelse med øjeblikke virkning, hvilket betyder at suppleant Allan Walther træder ind i bestyrelsen.

Det sker på baggrund af seneste bestyrelsesmøde d. 8. september.

Stinne Jørgensen, formand for eliteudvalget, har et ønske om at stoppe, på baggrund af arbejdsmæssige årsager. Steen Houman vil indtil videre varetage formandsposten i eliteudvalget.

Både Lasse Ravn og Ronni Rix Back har ønsket at stoppe, da de ikke er enige i tilpasningen af strukturen på ungdomssiden på U11. En tilpasning som i højere grad vægter et geografisk og socialt hensyn, fremfor et sportsligt match. Som bestyrelse har vi en forpligtelse til at lytte til vores foreninger, da det er deres hverdag. Dette blev også ført til referat på struktur -og budgetmødet i december 2020, da strukturen blev vedtaget med et snævert flertal.
Øvrige principper omkring ungdomsstrukturen består, og alle foreninger med ungdomshold i turneringen er inviteret til evaluering af første turnering i sæsonen.

Missionen for Lasse Ravn, da han tiltrådte i bestyrelsen i 2018, var at genoprette Floorball Danmarks økonomi. Det er sket med succes og på seneste årsmøde blev Allan Walther valgt ind for at overtage posten som økonomiansvarlig når Lasse Ravn besluttede at stoppe.

Floorball Danmarks bestyrelse vil på næste møde konstituere sig. Esben Staun Larsen har dog meldt at han trækker sig som suppleant til bestyrelsen, da han skal starte uddannelse, samtidig med at han arbejder og ikke kan afsætte den fornødne tid. Esben Staun fortsætter som menigt medlem i Turneringsudvalget.

Der skal lyde en stor tak til Stinne Jørgensen, Lasse Ravn og Ronni Back for den indsats de har leveret i Floorball Danmark, det har været værdsat.