Nyt Udviklings- og Breddeudvalg godt besat!

Efter en åben proces er medlemmerne til Udviklings- og Breddeudvalget fundet.

Udvalget består af;
– Ronni Rix Back, formand, Sønderborg samt bestyrelsesmedlem i Floorball Danmark
– Jacob Bjørnsholm Madsen, næstformand, Benløse FC samt bestyrelsesmedlem i Floorball Danmark
– Nadja Gissing, Hvidovre
– Klaus H. Ravn, Kolding
– Dennis Gravengaard, Herning

Dermed er der fundet de antal medlemmer, som der er behov for, og som samtidig viser fornem geografisk spredning.

Nadja, Klaus og Dennis har alle givet udtryk for at de brænder for Floorball-sporten og gerne vil være med til at gøre en forskel indenfor udvalgets arbejdsopgaver. Vi har fået et udvalg, som består af alle de kompetencer som kræves og med fem medlemmer, der har vidt forskellige baggrunde og erfaringer, både indenfor og udenfor Floorball-sporten. Vi kan dermed få alle perspektiver ind i vores fremtidige diskussioner og beslutninger.

I det næste halve år bliver det udvalgets primære opgave at arbejde med særligt fire hovedtemaer.

Landsstævnet
– Landsstævnet har vokset sig så stort, at det er svært for mindre og mellemstore klubber at arrangere det. Derfor vil vi se på muligheder for at gøre Landsstævnet mere fleksibelt, så det også kan arrangeres af mindre og mellemstore klubber.

Ungdomsturneringen
– Vi skal i samarbejde med klubberne (og Turneringsudvalget) udvikle en mere hensigtsmæssig struktur for ungdomsturneringen, som

a) har klar fokus på udvikling af spillernes perception og teknik

b) udvikler den enkelte spiller uanset niveau og position

c) giver flere intense løb og færre lange løb

d) giver flere boldberøringer per spiller

e) giver mere spilletid til de næstbedste

f) tager hensyn til aldersmæssige og geografiske udfordringer

g) gør det nemmere at starte nye turneringshold op.

Et rammeudkast vil blive præsenteret på Budget- og Strukturmødet den 10. november 2018.

Træneruddannelsen
– Vi skal arbejde ud fra vores nuværende træneruddannelse og udvikle en træneruddannelse, som tager højde for alle typer af trænere, samt give muligheden for, at vores trænere kan dygtiggøre sig endnu mere.

Udviklingssamlinger
– Vi skal udarbejde et tilbud til de spillere som ikke er på regionlandshold, hvor de får mulighed for ekstra træning.

Hertil skal vi udvikle tilbud til de mange motionsklubber, som er blevet en del af Floorball Danmark de senere år, og her vil vi naturligvis inddrage jer klubber i den proces. Blandt andet har vi søsat en ny 3. division i Vest, som vi skal følge op på og udvikle.

Fokus på Para Floorball
Ligeledes har vi et fokus på para-floorball, herunder powerchair floorball der netop har hjemtaget en VM sølvmedalje, og vil gøre hvad vi kan for at hjælpe udviklingen i den rigtige retning, så endnu flere får glæde af floorball.

Til jer klubber derude. Vi vil meget gerne have gode input fra jer. Så sidder I med en god idé eller nogle tanker om de ovenstående temaer, så send dem til Ronni Rix Back på mail: rorb@floorball.dk. Vi vil herefter tage jeres input med til udvalgsmøderne.