Materialet til Floorball Danmarks årsmøde er landet i din formands indbakke.

Floorball Danmarks årsmøde står for døren d. 16. maj 2020, og afvikles i Lillebælt Sport og Kultur Middelfart.
Afviklingen af årsmødet er afhængig af, at forsamlingsforbuddet enten ophæves eller bliver delvist ophævet. Hvis det ikke er muligt at afholde årsmødet d. 16. maj, udskydes årsmødet til d. 21. august, og bestyrelsen vil i den mellemliggende periode fungere som forretningsministerium.

 

Hovedpunkter i det udsendte materiale:

  • Overskud på 718.621 kr. i 2019 mod budgetteret 439.918 kr.
  • Egenkapital forbedret fra -812.413 kr. til -93.792 kr.
  • Forslag fra Floorball Danmark om at øge incitamentet til at rykke op, ved at fjerne tilmeldingsrækker for herresenior.
  • Forslag fra Floorball Danmark om lavere medlemskontingent, således det bliver nemmere at fastholde mindre klubber, der ikke er turneringsaktive endnu. Forslaget indebærer, at udgiften til kørselsgodtgørelsen og diæt til navnepåsatte dommere bliver en del af den samlede dommeromkostning for de turneringsaktive klubber.
  • Forslag fra Floorball Danmark om, at kunne forhøje kørselsgodtgørelsens taksten ved indstilling fra dommerudvalget, såfremt dommerudvalget i deres indstilling kan dokumentere at dommernes adfærd har haft en omkostningsreduceret adfærd.
  • Forslag fra Skælskør Eagles Floorball om at kunne benytte en målmand som markspiller i samme kamp.
  • Ny formand skal vælges. Steen Houman er eneste kandidat.
  • Nyt bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode skal vælges. Niels Nybro er eneste kandidat.
  • To bestyrelsessuppleanter skal vælges. Claus Gormsen og Carina Becker er eneste kandidater.