Floorball Danmark i vellykket Turn Around – nu gældsfri igen!

For knap 2 år siden stod Floorball Danmark i en svær organisatorisk og økonomisk situation idet egenkapitalen var negativ efter flere års underskud. Samtidig forlod den daværende bestyrelse samlet posterne og en helt ny bestyrelse trådte til maj måned 2018. Noget af det første den nye bestyrelse skulle forholde sig til var en likviditet der ikke stod mål med det kapitalberedskab Floorballsporten havde behov for hvorfor der akut fra DIF måtte lånes yderligere midler til at holde floorballsporten kørende. Det var maj 2018.

Nu siger kalenderen oktober 2019, blot 17 måneder efter at den nye bestyrelse tiltrådte, og det er nu lykkedes Floorball Danmark at betale sidste afdrag til DIF, på den store gældspost der lå. Floorball Danmarks Økonomiansvarlig kunne forrige fredag gå vejen forbi DIF Økonomichef Morten Olesen og indfri DIF lånet med et ekstraordinært afdrag før tid på de resterende 625.000,-. Og dermed blev floorballsporten sparet for markante renteomkostninger, og det var DIF ligeledes interesseret i, hvorfor en aftale blev indgået, og lånet tilbagebetalt, i rekord turn around fart!

Hårdt arbejde og samarbejde!
– I et fantastisk samarbejde med klubberne, et hårdtarbejdende sekretariat, og en målrettet hårdtarbejdende bestyrelse med fokus på genopretning, er det nu lykkedes os at afvikle al gæld til DIF. Det er med stolthed og glæde at vi allerede er nået hertil, udtaler den økonomiansvarlige Lasse Ravn, som påpeger vigtigheden i at sætte sig ind i området og fastholde kontrollen med alt hvad der går ind og ud af forbundet.

Og Lasse Ravn fortsætter:
– Nu kan vi begynde at oparbejde vores egenkapital igen, så vi kan få en sund økonomi i forbundet igen.
Men der er noget vej endnu, om end gælden er afviklet tidligere end forventet.

Kom og hør mere og fejr de flotte tal med landskamp.
Er du interesseret i alle tal i turn around arbejdet og i øvrigt i at fejre dette med Floorball Danmark, så præsenterer bestyrelsen ved Økonomiansvarlig Lasse Ravn alle tal og budgettal for 2020, ved Struktur- og Budgetmødet lørdag 9. november kl. 12.00 i Arena Nord Frederikshavn.

Ved samme lejlighed bydes der på kaffe og kage, idet Floorball Danmark udover de flotte tal, også fejrer sit 30 års jubilæum idet forbundet blev stiftet i 1989, og det kan nu ske som gældsfri igen, hvorfor dette naturligvis også fejres ved samme anledning. Kl. 13.00 og 15.30 er der landskampe i Arena Nord, så kom endelig forbi!