Danske dommere skal finde IFFs linje og føre den ud på banerne

Dommerudvalgsmedlem og udvikleransvarlig Ole Peltola deltog fornyligt som dansk repræsentant i IFFs  seminar for internationale observatører, hvor han bl.a. blev udnævnt som international observatør af IFF.

Den nye titel er dog ikke det eneste, Ole tog med sig hjem i rygsækken fra seminaret i Prag. Nedenfor følger Oles sammendrag af nogle af de emner, som blev diskuteret på seminaret, og som vi alle vil se implementeret i dansk floorball i fremtiden.

Floorballspillets sjæl

I IFF foregår der et vedholdende arbejde med at sikre linjen for floorballspillets udvikling. Under IFFs Central Board arbejder man derfor især i Rules and Competition Committee (RACC) og Referee Committee (RC) på at definere sjælen i floorball.

“Teknisk flot spil med fysiske elementer – ikke omvendt”

Det er den sjæl, som IFF ønsker i floorball, men hvordan får man så det til at ske?

Her kommer RC ind i billedet. For Reglerne skal tolkes, og derefter skal tolkningerne føres ud på banerne via dommerne og dommerudviklerkorpset.

Det internationale arbejde med at tolke de væsentligste regler og få udarbejdet et fælles koncept for dommernes måde at udføre deres opgaver på, er grundlagt i Sverige, og er stadig grundpillen i den svenske dommerobservatøruddannelse. Denne uddannelse gennemførte jeg sammen med Ken Poulsen og Ole Blædel i 2015 under Mats Östers og Jonas Ahlehjelms ledelse.

Playbook 2

I IFF-regi er den svensk-inspirerede manual blevet omdøbt til Playbook, og i 2016 blev jeg sendt til Riga for at deltage i et møde om udfærdigelsen af denne – her kaldet Playbook 2. Fornylig var jeg endnu en gang af sted, denne gang til Prag for at deltage i fortsættelsen af dette arbejde.

I mellemtiden har man på internationalt plan diskuteret heftigt. Generelt har de 4 store nationer indenfor floorball altid haft svært ved at enes, og derfor er arbejdet heller ikke gået så hurtigt, som forventet. Derfor er arbejdet i Playbook 2 omkring det skrevne, men til gengæld har man arbejdet stenhårdt på at få opbygget et videobibliotek med klip, som relaterer sig til IFFs regler.

Især Finland – og måske endda især Ronny Brannbacka fra Finland – har lagt store ressourcer i dette arbejde, og på mødet i Prag kunne jeg se ind i den nærmeste fremtid med videoklip, som snart vil blive tilgængelige for alle lande.

Implementeringen af Playbook 2 i Danmark er allerede i gang

Vores deltagelse i arbejdet med Playbook 2 har i særdeleshed inspireret til de indsatsområder, som vi i Danmark via Dommerudvalget har udmeldt og arbejdet med de sidste 3-4 år:

  • Slag på stav
  • Det fysiske spil
  • Taktiske forseelser
  • Spillernes og ledernes opførsel
  • Tonen på banen

Arbejdet med IFFs linje fortsætter og intensiveres i Danmark

I Danmark har vi været langt fremme med indførelsen af de tanker, som IFF ønsker implementeret, men vi må erkende, at fra at have haft det som indsatsområder til det er fuldt implementeret ned i alle rækker, er der længere, end vi i Dommerudvalget havde forventet.

Men vi skal den vej, og derfor bliver indsatsen for at få dommerne til at finde IFF´s linje og føre den ud på banerne intensiveret i den kommende tid.

For floorball er nemlig et “Teknisk flot spil med fysiske elementer – ikke omvendt”.

Derfor vil Playbook 2 i den nærmeste fremtid blive udsendt til alle dommere i en dansk version, ligesom den vil være at finde på Floorball Danmarks hjemmeside, så alle interesserede kan se, hvad det går ud på.

 

Ole Peltola