Bag konceptet

Formål

Floorball Danmark lancerer Hverdagsfloorball, en regional 3 mod 3 turnering. Turneringen strækker sig over 4 hverdagsaftener i løbet af efteråret. Turneringen skal både ses som et regionalt tilbud til alle hold, der ønsker at spille kampe på lille bane med kortere geografisk afstand jævnt fordelt over hele sæsonen. Og derudover spilles Hverdagsfloorball, som navnet tilsiger, på hverdage for også at muliggøre turneringsspil til de, hvor weekenden er booket op til helbane turnering eller anden aktivitet.

4 turneringsaftener

Hverdagsfloorball strækker sig over 4 aftener i henholdsvis september, oktober, november og januar. Hver pulje af 5 hold, samles hos en værtsklub. Alle spiller mod alle i en simpel ligastruktur.

Regionsopdelt

Turneringen er inddelt i landsdele, og skal være med til at nedsætte køretiden. Det er en klar målsætning med Hverdagsfloorball, at man ikke skal køre langt på en hverdagsaften for at spille floorball. Man kan tilmelde sig i alle danske landsdele og vi inddeler efter: Storkøbenhavn, Bornholm, Sjælland inkl. Storstrømmen, Fyn, Sønderjylland, Østjylland, Midt & Vestjylland, Nordjylland.

Målsætning om lille kørselsafstand

Floorball Danmark har en målsætning om at man maksimalt skal køre 30 min i bil på en hverdagsaften for at spille Hverdagsfloorball.

 

ALT OM HVERDAGSFLOORBALL

 

Udbudte rækker

Indenfor hver landsdel vil følgende rækker udbydes U18 Piger, U18 Drenge, Senior Kvinder, Senior Herrer, +35 Kvinder, +35 Herrer, +50 Kvinder, +50 Herrer.

Tilmelding

Deadlines

Frist for tilmelding til Hverdagsfloorball er 15. august 2021 Kl. 23.59.

Pris
1299 kr.

Tilmeldinger efter 15. august kl 23.59 betaler 400 kr pr resterende turneringsaften.

Turneringsformat

Op- og nedrykning

Nr. 1 til hvert stævne rykker op. Nr. 5 rykker ned. Op og nedrykning mellem hver turneringsrunde. Hvis der kun er én pulje i den pågældende region og aldersgruppe spilles der ikke med op- og nedrykning.

Antal turneringsaftener

4 turneringsaftener pr. halvår, samt en ekstra afsluttende finale turnering i foråret. Efterårsturneringen ligger i september, oktober, november og januar. Forårssæsonen ligger i februar, marts, april, maj med finale turnering i forbindelse med DM-ugen i juni.

Antal hold:
Man mødes 5 hold til en turneringsaften.

Varighed
Alle kampe varer 8 min, med løbende tid.

Pointgivning
3 point for en sejr. 1 point for en uafgjort.

En værtsklub: Dommerbetaling, angivelse af træningstid

Ved tilmelding til Hverdagsfloorball angives, hvorvidt man ønsker at kunne bruges som værtsklub eller ej. Ved at tilkendegive at man gerne vil have muligheden for at være værtsklub, angiver man også hvilket tidspunkt på ugen man ønsker at spille. Det er oplagt at lægge afviklingen i sin egen træningstid, hvor man er sikret banetid. Da der næsten sikkert vil være flere værtsklubber i samme pulje, vælges værtsklubben tilfældigt.

Som værtsklub skal du stå for følgende

Banerne
Opsætning af 3 mandsbane med 3 mands mål.

Udstyr
Hav overtrækstrøjer klar til brug ved eventuel trøjelighed.
Det er værtsklubben der sørger for at have bolde klar.

Værtskab
Vær til stede i god tid for tage imod de andre hold, anvise dem omklædningsrum og kampbaner. Sørg for at oplåste omklædningsrum er til rådighed for gæsterne i god tid inden kampstart.

Kampafvikler
Som værtsklub skal man finde en kampafvikler. Denne kampafvikler lønnes af værtsklubben, hvorefter der vil gives fuld kompensation efter sæsonen af Floorball Danmark.
Kampafvikleren skal indrapportere resultater løbende via MVP.

Tilmeldte hold til Hverdagsfloorball bedes venligst bemærke følgende

Et afbud skal være skriftligt meddelt til DBU Sjælland senest to hverdage før spilledagen. I modsat fald gælder taksten for udeblivelse.

Manglende eller overvældende tilslutning til de enkelte rækker, kan, ligesom eventuelle fejl, eftertilmeldinger og holdtrækninger, medføre ændringer i turneringsformen, antallet af op- og nedrykkere, udvidelse eller sammenlægning af rækker og puljer m.v.

Hverdagsfloorball styres uden holdkort. Kampafvikleren indrapporterer resultater gennem MVP.

Udeblivende hold taberdømmes 0-3.

Alle hold møder senest ved puljens første kamp.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

 

Er det muligt kun at tilmelde sig ét stævne?

Nej. Hverdagsfloorball er en turnering over 4 aftener i løbet af en halvsæson. Derfor tilmelder man sig for alle 4 aftener. Skulle man dog, efter første turneringsaften have lyst til at tilmelde flere hold, står denne mulighed åben. Man vil dog altid tilmelde sig for de tilbageværende turneringsaftener.

Kan man få karantæne?

Nej. Der afvikles ikke med karantænedage, men se afsnittet ”Udvisninger” under spillereglerne. Derudover opfordrer Floorball Danmark til Fair Play.

Hvad spiller man om?

I efteråret kåres ingen officielle turneringsvindere. I foråret spilles der DM i Hverdagsfloorball til Danmarks Idrætsforbunds DM-uge i Aalborg. Alle landsdelsvindere får en gratis invitation til stævnet, som vil blive Tv-transmitteret fra Aalborg havn.

Hvor langt kan vi komme til at køre til en turneringsaften?

Floorball Danmark stræber efter, at Hverdagsfloorball skal fungere med en køretid på max 30 min. Da konceptet får debut i efteråret 2021 ved vi af erfaring, at dette princip muligvis kræver et par sæsoner at få op at køre.

Hvor gammel skal man være for at spille med i turneringen?

Man skal være fyldt 15 år, for at spille U18 til Hverdagsfloorball.

Man skal være fyldt 15 år, for at spille senior til Hverdagsfloorball.

Størstedelen af holdet skal være fyldt 35 år, for at spille +35 til Hverdagsfloorball.

Størstedelen af holdet skal være fyldt 50 år, for at spille +50 til Hverdagsfloorball.

Floorball Danmark ønsker stor fleksibilitet, og der skal derfor ikke søges om nogen dispensation. Floorball Danmark forventer Fair Play.

Skal man være medlem af Floorball Danmark for at tilmelde sig Hverdagsfloorball?

Selvom vi gerne ser så mange som muligt være medlem af Floorball Danmark, så er det ikke et krav. 

 

 

TILMELDINGSGUIDEN

Trin 1

Ved at trykke på linket, får du denne side frem. I den øverste menu skal du holde musen over “Tilmelding” og trykke på “Hold(Turnering)”.

Trin 2

Herefter møder du denne side.
Under “Landsdel” vælg “Bevæg dig for livet”.
Under “Idræt” vælg “Floorball”
Under “Turnering” vælg “Hverdagsfloorball 3-mands”
Du behøver ikke trykke på “Årgang” og “Køn”.

Tryk derefter “Start søgning”.

Trin 3

Du møder derefter denne side. Tryk på den turneringsrække du ønsker at tilmeldes til Hverdagsfloorball.

Trin 4

Denne side er sidste stop.
Vælg “Antal hold”.
Foreningsoplysningerne bør komme automatisk. Hvis ikke tilføjes disse.

VIGTIGT: Som værtsklub skal man udfylde “Ønsket spilledag for hjemmekampe”.
Her udfyldes “Ugedag” og “Tidspunkt”.

God fornøjelse!

Spilleregler for 3 mands floorball

3 mands floorball spilles efter Floorball Danmarks officielle spilleregler, dog med nedenstående ændringer og tilføjelser. Ved tvivlsspørgsmål opfordres der til at lade fair play diktere beslutningen.

 

Banen

 • 3 mands floorball spilles på en 10×20 m bane med bander.
 • Målenes størrelse er 90(b) x 60(h) cm.

Spillere

 • Skal spille med en floorballstav og bære sko.
 • Må ikke bære udstyr, der kan forårsage skader.

Dommere

 • En kamp ledes og styres én kampvejleder.
 • Dommeren har ret til at afbryde en kamp, hvis denne vurderer at der er en betydelig risiko for, at kampen ikke kan fortsættes i henhold til reglerne og/eller at kampen ikke kan fortsættes på forsvarlig vis.

Afvikling af kamp

 • En kamp startes med en face-off på banens midte
 • Der må højest være 3 spillere fra hvert hold på banen på samme tid.
  Et hold, der under en kamp ikke kan stille med mindst 2 spillere, taberdømmes og kampen ender 3-0 til ikke-fejlende hold. Eller kampens stilling, hvis ikke-fejlende hold ved kampens afbrydelse fører med mere en 3 mål.
 • Der spilles ikke med fast målmand og der gælder ingen særlige regler for målmænd.
 • Der er fri udskiftning af spillere, så længe udskiftningen foregår på langsiden på ens egen banehalvdel.
  Ved udskiftning skal spilleren der forlader banen være på vej ud over banden, før den nye spiller betræder banen.
 • Der spilles ikke med timeout.
 • Ved spilafbrydelser, der ikke er beskrevet herunder, genoptages kampen med en face-off på banens midte.

Mål

 • Mål scores med staven.
  Mål kan ikke scores med nogen del af kroppen, med mindre der er tale om selvmål.
 • Ved korrekt scoret mål genoptages spillet fra målet.
  Spillere fra scorende hold skal automatisk søge tilbage på deres egen banehalvdel.
 • Ved fejlagtigt scoret mål genoptages spillet med en face-off på banens midte

Afvikling af frislag og indslag

 • Et frislag tages hvor forseelsen blev begået – dog altid mindst 3 meter fra modstanderens mål.
 • Et indslag tages hvor bolden var ude af spil – dog altid mindst 3 meter fra modstanderens mål
 • Bolden skal ligge stille før den spilles.
 • Bolden skal slås i gang.
  Man kan ikke spille til sig selv på et frislag eller indslag – heller ikke ved at slå bolden ind i banden.
 • Modstandere skal automatisk søge mindst 2 meter væk.
 • Ved forseelser, hvor der fratages en oplagt målchance, dømmes der straffeslag.
  Straffeslag udføres med et skud på tomt mål fra bag eget mål/baglinje.
  Hvis der ikke scores på et straffeslag genoptages spillet med en face-off fra banens midte.

Forseelser der medfører frislag

 • At spille bolden med stav eller fod/underben over knæhøjde.
  Det er spillerens egen knæhøjde der gælder.
 • At føre stavens blad over hoftehøjde, hvis dette er til fare for andre spillere.
 • At føre staven mellem en modstanders ben.
 • At slå på en modstanders stav.
 • At skubbe.
  Der skelnes mellem skub og kamp om bolden.
 • At spille liggende eller siddende. I 3 mands floorball regnes en spiller for siddende eller liggende, hvis denne deltager i spillet samtidig med at andre kropsdele end fødderne rører gulvet.
  Det er således ikke tilladt at dække målet siddende med et knæ i gulvet.

Udvisninger

 • Forseelser, herunder slag, skub, benspænd, hensynsløs adfærd mm. kan straffes med 2 min holdstraf.
 • Ved en 2 min holdstraf spiller fejlende hold med to spillere indtil det ikke-fejlende hold scorer.
 • Et hold kan kun afsone én holdstraf ad gangen.
  Hvis et hold får flere holdstraffe afsones disse i den rækkefølge de er givet. En spiller der afventer en holdstraf kan ikke deltage i kampen igen, før holdstraffen er udstået.
 • Særligt grove forseelser, usportslig opførsel mm. kan straffes med 2 min holdstraf, samt personlig bortvisning fra kamp og/eller stævne.
 • I ungdomsstævner gælder reglen at et hold ikke idømmes en udvisning, men tvinges til at udskifte den spiller der ellers måtte have været udvist Den udskiftede spiller kan først komme på banen igen, når modstanderholdet har scoret.

Kontakt os

2 + 10 =

Brug billede og tekst som e-mail eller Facebook-opslag

Tryk her for at downloade billede

Skal XklubnavnX stille op i en 3 mod 3 turnering hen over efteråret? Floorball Danmark har lanceret Hverdagsfloorball. Turneringen strækker sig over 4 hverdagsaftener i løbet af efteråret.

Skriv til XX for interesse eller kommenter dette opslag.

På en turneringsaften spiller man 4 kampe af 8 minutter. Et hold må maksimalt bestå af 5 spillere på aftenen, men for at nedsætte barriererne, behøver disse spillere ikke at være gennemgående for resten af turneringen. Læs mere om konceptet på https://floorball.dk/hverdagsfloorball/ eller kontakt XX for yderligere information om mulighederne i XklubnavnX

Der er mulighed for at stille op i følgende rækker: U18 Piger, U18 Drenge, Senior Kvinder, Senior Herrer, +35 Kvinder, +35 Herrer, +50 Kvinder, +50 Herrer.