Spilleregler for 3 mands floorball

3 mands floorball spilles efter Floorball Danmarks officielle spilleregler, dog med nedenstående ændringer og tilføjelser. Ved tvivlsspørgsmål opfordres der til at lade fair play diktere beslutningen.

Banen

 • 3 mands floorball spilles på en 10×20 m bane med bander.
 • Målenes størrelse er 90(b) x 60(h) cm.

Spillere

 • Skal spille med en floorballstav og bære sko.
 • Må ikke bære udstyr, der kan forårsage skader.

Dommere

 • En kamp ledes og styres én kampvejleder.
 • Dommeren har ret til at afbryde en kamp, hvis denne vurderer at der er en betydelig risiko for, at kampen ikke kan fortsættes i henhold til reglerne og/eller at kampen ikke kan fortsættes på forsvarlig vis.

Afvikling af kamp

 • En kamp startes med en face-off på banens midte
 • Der må højest være 3 spillere fra hvert hold på banen på samme tid.
  Et hold, der under en kamp ikke kan stille med mindst 2 spillere, taberdømmes og kampen ender 3-0 til ikke-fejlende hold. Eller kampens stilling, hvis ikke-fejlende hold ved kampens afbrydelse fører med mere en 3 mål.
 • Der spilles ikke med fast målmand og der gælder ingen særlige regler for målmænd.
 • Der er fri udskiftning af spillere, så længe udskiftningen foregår på langsiden på ens egen banehalvdel.
  Ved udskiftning skal spilleren der forlader banen være på vej ud over banden, før den nye spiller betræder banen.
 • Der spilles ikke med timeout.
 • Ved spilafbrydelser, der ikke er beskrevet herunder, genoptages kampen med en face-off på banens midte.

Mål

 • Mål scores med staven.
  Mål kan ikke scores med nogen del af kroppen, med mindre der er tale om selvmål.
 • Ved korrekt scoret mål genoptages spillet fra målet.
  Spillere fra scorende hold skal automatisk søge tilbage på deres egen banehalvdel.
 • Ved fejlagtigt scoret mål genoptages spillet med en face-off på banens midte

Afvikling af frislag og indslag

 • Et frislag tages hvor forseelsen blev begået – dog altid mindst 3 meter fra modstanderens mål.
 • Et indslag tages hvor bolden var ude af spil – dog altid mindst 3 meter fra modstanderens mål
 • Bolden skal ligge stille før den spilles.
 • Bolden skal slås i gang.
  Man kan ikke spille til sig selv på et frislag eller indslag – heller ikke ved at slå bolden ind i banden.
 • Modstandere skal automatisk søge mindst 2 meter væk.
 • Ved forseelser, hvor der fratages en oplagt målchance, dømmes der straffeslag.
  Straffeslag udføres med et skud på tomt mål fra bag eget mål/baglinje.
  Hvis der ikke scores på et straffeslag genoptages spillet med en face-off fra banens midte.

Forseelser der medfører frislag

 • At spille bolden med stav eller fod/underben over knæhøjde.
  Det er spillerens egen knæhøjde der gælder.
 • At føre stavens blad over hoftehøjde, hvis dette er til fare for andre spillere.
 • At føre staven mellem en modstanders ben.
 • At slå på en modstanders stav.
 • At skubbe.
  Der skelnes mellem skub og kamp om bolden.
 • At spille liggende eller siddende. I 3 mands floorball regnes en spiller for siddende eller liggende, hvis denne deltager i spillet samtidig med at andre kropsdele end fødderne rører gulvet.
  Det er således ikke tilladt at dække målet siddende med et knæ i gulvet.

Udvisninger

 • Forseelser, herunder slag, skub, benspænd, hensynsløs adfærd mm. kan straffes med 2 min holdstraf.
 • Ved en 2 min holdstraf spiller fejlende hold med to spillere indtil det ikke-fejlende hold scorer.
 • Et hold kan kun afsone én holdstraf ad gangen.
  Hvis et hold får flere holdstraffe afsones disse i den rækkefølge de er givet. En spiller der afventer en holdstraf kan ikke deltage i kampen igen, før holdstraffen er udstået.
 • Særligt grove forseelser, usportslig opførsel mm. kan straffes med 2 min holdstraf, samt personlig bortvisning fra kamp og/eller stævne.
 • I ungdomsstævner gælder reglen at et hold ikke idømmes en udvisning, men tvinges til at udskifte den spiller der ellers måtte have været udvist Den udskiftede spiller kan først komme på banen igen, når modstanderholdet har scoret.