Udvikl dig som træner med seniortræneruddannelsen

Floorball Danmarks uddannelse Seniortræner modul 1 og 2 er udviklet med henblik på at give trænere indsigt i, hvordan de kan strukturere og gennemføre en inspirerende træning med udgangspunkt i spillernes niveau.

Gode træner udvikler floorball. Derfor kan trænere udvikle sine kompetencer med vores Seniortræneruddannelse, der henvender sig til trænere, som har et grundlæggende kendskab til floorballsporten – enten selv har spillet floorball eller gennemgået 1-2 Træner.

Undervisningen foregår i blanding af teori i og praksis, og alle de tekniske momenter gennemgås på video, inden trænerne selv får mulighed for at teste de præsenterede momenter i hallen. Floorball Danmark anbefaler, at alle trænere – uanset hvilke aldersgruppe, de træner – får lært, hvordan de indlærer de tekniske momenter. Det får de mulighed for med Modul 1. Modul 2 sætter fokus på, hvordan træneren kan arbejde med spil idé og valg af spilsystem samt valg af forsvarsspil og angrebsspil. Uddannelsen giver et bredt indblik i alle floorballspillets faser.

Målgrupper

Seniortræneruddannelsens målgruppe er trænere, der træner voksne eller de ældste ungdomsspillere og som ønsker at få en viden om, hvordan de kan arbejde med deres spilidé og spilsystem. Uddannelsen er udelukkende fokuseret på floorball og indeholder derfor ikke et generelt fokus på trænerens mange forskellige opgaver. I forhold til at opkvalificere sig på det alment trænerfaglige, henviser vi til Danmarks Idræts Forbunds Træner 1 og 2.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op omkring to moduler – begge af otte timers undervisning.

Modul 1

  • Boldbehandling – modtagning – pasninger – afslutning – forsvarsagerende

Modul 2

  • Spil idé og spilsystem – hvad er din spilfilosofi og hvilket spilsystem vil du anvende til at føre dine idéer ud?
  • Holdidentitet
  • Angrebsspil, hvordan ønsker du at angribe modstanders mål? Opspil – kontra – etableret angrebsspil
  • Forsvarsspil – zoneforsvar – mand-mand-forsvar – lavt forsvar – højt forsvar. Hvad er fordele og ulemper ved forskellige forsvarssystemer og hvordan kan du som træner anvende de forskellige typer af forsvarsspil.

Uddannelsen består af en vekselvirkning mellem teori og praktik. Den teori, der bliver præsenteret, skal således også afprøves i praksis i hallen. På teoretisk niveau giver uddannelsen træneren en indføring i, hvad det vil sige at være træner samt opnå en bevidsthed om de forskellige træningsprincipper på et bredere niveau. På Praktisk niveau får træneren indblik i den bredere sammenhæng mellem træning og taktik. Træneren skal kunne planlægge en træning og udvikle en playbook.

Tilmeld dig aktuelle uddannelser!

Modul 1 i Aalborg den 15. april 2017

Modul 2 i Århus den 22. april 2017

Modul 2 i Aalborg den 29. april 2017

Modul 2 i Brøndby den 29. april 2017