Mini Motorik var en stor succes

Projekt Mini Motorik blev iværksat med målsætningen om at skabe samarbejde mellem lokale idrætsforeninger og daginstitutioner for at øge børns fysiske aktivitet og motoriske udvikling. Projektet skulle etablere en varig forankring af aktiviteterne i idrætsforeningerne og udnytte viden fra både Floorball Danmark og Dansk Karate Forbund til at skabe effektive legeforløb.

Aftaler med Kommuner: De tre vigtige kommuneaftaler har resulteret i, at 19 institutioner er eller har været i gang med Mini Motorik-forløb. Dette inkluderer levering af floorball-udstyr til institutionerne, hvilket har haft en stor effekt på projektets succes og rækkevidde.

Specifikke Eksempler på Succeshistorier:

  • Grenaa Gladiators: Denne forening har startet ”Minifræserne”, et hold for børn i alderen 2-6 år, og har fået stor opbakning fra lokalsamfundet.
  • HG Næstved Dragons: Med initiativer som ”Mini Dragons” og samarbejde med kommunale SFO’er, har de skabt opmærksomhed omkring floorball og øget deltagelse markant.
  • Aalborg Kommunes Involvering: Med 9 institutioner tilmeldt og betydelig finansiel støtte fra kommunen, har Aalborg formået at udvide projektet yderligere.

Fremadrettede Initiativer

Floorball Danmark vil fortsætte med at udbrede Mini Motorik og skoleforløb i nye kommuner.

Mini Motorik har været en succesrig pilot, der har introduceret mange børn til fysisk aktivitet gennem leg og bevægelse. De positive erfaringer og partnerskaber vil danne grundlag for fremtidige projekter og udvidelse af floorball i hele landet.