Årsmøde 2024

Den 25. maj 2024 blev Floorball Danmarks årsmøde afholdt i Pulzion, Kolding. Mødet samlede repræsentanter fra bestyrelsen og 23 klubber, hvilket resulterede i 28 stemmeberettigede deltagere. Mødet blev ledet af Ole Blædel som dirigent og Vibeke Falgren Vilger som referent.

Økonomiske Udfordringer og Forbedringer
Bestyrelsens formand, Steen Houman, præsenterede den økonomiske status. Selvom Floorball Danmark endnu ikke har afviklet sin gæld til DIF, er økonomien forbedret med 1 million kroner. Der er tre mulige løsninger for yderligere forbedringer: lån hos DIF, eksterne sponsorer eller øget bidrag fra klubberne. Bestyrelsen ønsker at nedsætte et kommercielt udvalg for at skaffe midler. Der blev også diskuteret muligheden for at skippe landsholdet for at spare penge, men dette ville sende et dårligt signal og resultere i bøder fra IFF.

Medlemsafgifter
Medlemskontingentet blev hævet fra 500 kr. pr. klub til 1.500 kr. og 10 kr. pr. medlem, gældende fra 2025.

Ligaudvikling og Krav
Der blev vedtaget flere forslag, herunder oprettelsen af et ligaudvalg og implementering af nye krav til herreholdene, såsom at have et pigehold, afvikle kurser og sikre faciliteter som vand og snacks tilgængelige ved kampene. Disse tiltag er designet til at fremme udviklingen i klubberne og forbedre ligaens struktur.

Godkendelse af Regnskab og Valg
Claus Winberg præsenterede det reviderede regnskab, som viste et underskud på 263.000 kr. Regnskabet blev godkendt med 17 stemmer for og 5 imod, på trods af kritik af manglende spareplaner og øgede omkostninger. Steen Houman blev genvalgt som formand, og Claus Winberg blev midlertidigt udpeget som økonomiansvarlig, indtil en permanent kandidat findes.

Andre Beslutninger og Valg
Flere andre forslag blev vedtaget, herunder motivation af Allan Guldberg’s forslag om turneringsstrukturen og forbedringer i ungdomsstrukturen med oprettelse af U17 og U19 rækker. Der skal være en U17 og en U19 række – de udbydes og der skal være hold nok til begge rækker ellers fastholdes U18.

Der blev også valgt nye medlemmer til forskellige udvalg og revisioner.

Afslutning
Mødet sluttede med at Claus Gormsen takkede af for hans mange år i bestyrelsen og en generel tak fra Steen Houman for en produktiv dag. Årsmødet understregede vigtigheden af samarbejde og udvikling i dansk floorball.

Referatet kan læses her
https://floorball.dk/wp-content/uploads/2024/05/Aarsmoede2024.pdf