Udviklingsseminar med U19-landsholdet skal styrke talentarbejdet

Samarbejde mellem ungdomstrænerne og U19-landsholdstemaet skal skabe bedre rammer for udviklingen af floorballtalenterne.

Som med ligaudviklingsseminaret indfører Floorball Danmark ligende tiltag for ungdomstrænerne og U19-landsholdet, der skal sætte fokus på at få styrket samarbejdet. Formålet med seminarerne er at få skabt en større forståelse for, hvordan vi sammen kan sikre de bedste udviklingsmuligheder for floorballspillerne omkring U19-herrelandsholdet.

– Dialog og inddragelse af klubtrænerne og andre nøglepersoner er vejen frem, hvis vi vil rykke ungdomsspillerne yderligere. Klubtrænerne er nøglen til at få skabt de bedste forudsætninger for spillerne, da hovedparten af spillernes udvikling foregår i klubregi. Derfor er et målrettet samarbejde for at styrke dialogen og deraf erfaringsudvekslingen et centralt område, udtaler sportskonsulent Frederik Bloch.

Vi skal sammen skabe de rigtig forudsætninger for udviklingen af spillerne

De kommende udviklingsseminarer skal ses som et skridt på vej til at få skabt en større forståelse for samspillet mellem spillernes udviklingsmiljø i hverdagen og de forventninger, de bliver mødt med på U19-landsholdet.

– Vi er som forbund helt med på, at vi ikke kan løse alt med udviklingsseminarerne. De indgår som et vigtigt skridt i processen for at skabe en fælles forståelse for, hvordan vi sammen med klubberne sikrer, at spillerne får de bedste forudsætninger for at udvikle sig til et højt nationalt og på sigt internationalt niveau, siger Frederik Bloch.

Erfaringerne fra U19-landsholdets seneste slutrunder viser blandt andet, at der er et stort behov for at sætte fokus på at få forbedret spillernes fysik. Det er et af de parametre, hvor vi ligger efter vores nærmeste konkurrenter. I dette arbejde spiller klubtrænerne en væsentlig rolle, da det er i hverdagen, at arbejdet med at udvikle spillernes fysik skal ske.

Spillerne på landsholdsniveau bliver mødt med nogle helt andre fysiske krav end dem, de er vant til fra Danmarksturneringen. Den viden skal nå ud til de nøglepersoner, som har spillerne i hverdagen, hvis vi skal skabe fremgang på dette område.

Opbakning og involvering fra klubtrænere er en vigtig faktor i spillernes forudsætning for et udviklende landsholdsforløb. Talenterne har stor glæde af, at klubtrænerne er synlige i forbindelse med landsholdssamlingerne – og at dialogen med landstræneren er tæt.

Det første udviklingsseminar bliver afholdt lørdag den 4. november i forbindelse med U19-landsholdets samling.

Program for udviklingsseminaret

10:00 – 10:15 Velkomst ved Thomas Danielsen

10:15 – 12:00 Workshop – udvikling af talentmiljøer ved Thomas Danielsen og Michael Kock

12:15 – 12:45 Frokost

12:45 – 13:30 Oplæg ved U19-landstrænere Jens Hagbarth og Claus Jensen – forventning til landsholdsspillere og konkrete øvelser til udvikling af spillernes tekniske færdigheder

13:30 – 14:00 Diskussion og spørgsmål med udgangspunkt i U19-trænernes oplæg

14:00 – 14:15 Pause

14:15 – 15:45 Praktisk gennemgang af fysiske øvelser og instruktion i, hvordan øvelserne udfores korrekt. Ved Michael Kock og Thomas Danielsen

15:45 Tak for i dag

Udviklingsseminarerne for ungdomstrænere i sæsonen 2017/2018

2017

4. november –udviklingsseminar for ungdomstrænere med fokus på skabelse af et godt udviklingsmiljø og dialogmøde med U19-landstrænertemaet. Se invitationen til udviklingsseminaret den 4. november!

2018

28. april udviklingsseminar for ungdomstrænere og dialogmøde med landstræner

8. september udviklingsseminar for ungdomstrænere og dialogmøde med landstræner

Uddannelsesseminarerne er placeret i de internationale weekender, så der ikke er sammenfald med kampene i Danmarksturneringen. Seminarerne afholdes over én dag med program i 5-8 timer pr. gang. Der afsættes cirka 1,5 time til dialogmødet med U19-landstrænerteamet, mens den øvrige del er afsat til seminar med ekstern underviser og workshops.