Nyt fra økonomiudvalget

Opfølgning på debitorer

Som lovet på det årlige repræsentantskabsmøde, har der været en grundig gennemgang af debitorerne i Floorball Danmark.
Det har resulteret i at samtlige debitorer der har en åbenstående post i forbundet, i dag har modtaget en mail, med kontoudtog over forfaldne poster.
Floorball Danmarks bestyrelse følger naturligvis, som lovet dette forløb meget tæt og målet er at alle debitorer bliver bragt “up to date”.

Turneringsgebyr
Som aftalt på det årlige repræsentantskabsmøde, har vi allerede nu sendt opkrævningen på turneringsgebyrerne.
Det opfordres til at indbetale beløbet eller dele af det, hvis klubbens likviditet kan bære det, så forbundet kan få likviditetsbehovet bragt i orden.
Ellers beder vi bare om at betalingsfristen overholdes.

Engangs kapitaltilførsel
På det årlige repræsentantskabsmøde, blev det vedtaget at der skulle fremsendes en faktura på 50,00 pr.medlem i klubberne, som et ekstraordinært bidrag til forbundet
Denne betaling er nødvendig for at styrke forbundets likviditet og er sendt ud til alle klubber.
Det opfordres til at indbetale beløbet eller dele af det hurtigst muligt, hvis klubbens likviditet kan bære det, så forbundet kan få likviditetsbehovet bragt i orden.
Ellers beder vi bare om at betalingsfristen overholdes.

Halvårs balance.
På det årlige repræsentantskabsmøde lovede bestyrelsen at fremsende en balance pr.d.d., når hele perioden var gået igennem og alle konti afstemt.
Det har vist sig at være et stort arbejde, men vi nærmer os målet.
Vi synes dog det giver mere mening at lave et halvårs resultat, med afsætning af feriepenge m.m..
Dette halvårs resultat afsluttes pr. 30/6, men vi forventer at kunne udsende det medio Juli.
Det vil give et mere retvisende billede for alle at gøre det på den måde.