Hverdagsfloorball – Version 2.0

Hverdagsfloorball sæson 2021 / 2022 er veloverstået. 105 forskellige hold deltog i Hverdagsfloorball i løbet af efteråret og foråret. Et tal vi er meget imponerede og stolte af, og som vi i Floorball Danmark ved forpligter.

Derfor har vi lyttet til feedback fra værtsklubber, deltagende hold, spillere og dommere. Vi har sågar stillet med vores eget hold, for at få en fornemmelse for fordelene og udviklingsmulighederne ved konceptet.

De tre overordnede fokuspunkter for videreudvikling er følgende:

– Tidligere viden om specifikke turneringsdatoer
– Bedre kommunikation til hold omkring turneringsdage
– Større konkurrence-parameter

Vi har derfor valgt at foretage en række justeringer, der skal give jer som værter, og eller deltagende hold bedre vilkår for Hverdagsfloorball. Disse uddybes nedenfor.

– Tidligere viden om specifikke turneringsdatoer
Floorball Danmark vil 15. august offentliggøre hele turneringsplanen for hele efterårsdelen. Det indebærer dato, starttidspunkt og lokation for alle 4 runder (i september, oktober, november og januar).

Skulle man have lyst til at deltage i en enkelt turneringsaften eller måske man kun har muligheden for at deltage i 3 ud af 4 turneringsaftener, så vil man også kunne det.

Derfor søger Floorball Danmark værtsklubber for de 4 runder der ligger som følgende:

Uge 38 (19.-23. sep.).
Uge 43 (24.-28. okt.).
Uge 47 (21.-25. nov.).
Uge 3 (16.-20. jan.)

Man kan tilmelde sig som vært i alle runder, eller udvalgte runder. Der er 50% rabat på alle værtens hold i den givende runde. Derudover betaler Floorball Danmark alle udgifter til dommere.

Tilmeldingslink: https://forms.gle/ZoB6bkmxrGZEB9Dc7

Sidste frist for tilmelding som vært er mandag d. 8. august 23.59.

– Bedre kommunikation til hold omkring turneringsdage
Som med et hvert andet nyt koncept, vil der være løse ender. Et par gange er mails med informationer endt forkert, andre gange har vi måtte aflyse puljer med kort varsel pga. manglende hold og så har der til visse turneringer manglet dommere. Disse mangler mfl. vidste vi ville ske, men ikke desto mindre har vi via en stærk intern evaluering sat bedre ramme vilkår for administrationen af Hverdagsfloorball fremover. Det vil den nye turneringsstruktur også hjælpe til.

– Større konkurrence-parameter
Der er mange forskellige tilgange til turneringsspil. Der spilles for alt mellem hygge, motion, pleje af gamle venskaber eller konkurrence-elementet. Til de konkurrence lystne vil vi nu forsøge os med et hidtil ukendt koncept i floorball-regi: Grand Prix modellen. Her vil man ved hvert af de fire stævner kunne hente en række rangliste point, som vil kunne give én samlet placering på tværs af alle lokale rækker og aldersgrupper. Mere om det til august.

LÆS ALT OM HVERDAGSFLOORBALL VIA DETTE LINK