FRA 1. MARTS MÅ ALLE TRÆNE FLOORBALL UDENDØRS I GRUPPER OP TIL 25 PERSONER

Med foråret på vej og dalende smittetal går det ENDELIG den rigtige vej for foreningslivet. De nye lempelser giver Floorballspillere lov til at træne udendørs i grupper op til 25 personer.

Det var gode nyheder, som statsministeren kunne præsentere tidligere på ugen, for regeringen og sundhedsmyndighederne er nu klar til at genåbne Danmark oven på den lange corona-nedlukning.

Selvom hallerne fortsat er lukket og vi skal vente lidt endnu med at komme indenfor i hallen, så er det – vigtigst af alt – at vi kan mødes til udendørs floorballtræning i grupper på op til 25 personer. Det har stor betydning for at holde foreningen i gang og også på det sociale, fysiske og mentale.

1. Må både børn og voksne mødes op til 25 personer til udendørs træning? Ja.

2. Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning? Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.

3. Må vi rykke indendørs træning udendørs? Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 25 personer inkl. træner. Der behøver ikke at være på en opkridtet bane – I er også velkomne til at træner i parker, på stranden, på stierne, eller hvor I nu kan være. Det er bare vigtigt, at træningen er tydeligt organiseret og foregår i klubregi – fx med ensfarvede overtrækstrøjer.

4. Tæller en træner med i forsamlingsforbuddet på 25? Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.

5. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig? Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 25 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer

6. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 25 samtidig? Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

7. Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr? Ja – toiletter, materialerum- og skabe mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold, hvis det kan aftales med hallen.

8. Hvor finder vi et velegnet udendørs areal? Kontakt jeres kommune eller facilitetsudbyder, da de har det samlede overblik over arealerne og kan hjælpe med at sikre, at flest mulige får plads til at træne et sted på forsvarlig vis. Det er også nødvendigt i forhold til koordinering med skolerne, og for at græsarealerne ikke tager skade.

Oplagte udendørsarealer, der kan tages i brug, kan fx være græsarealer, parker, skolegårde og asfaltarealer som fx ubenyttede parkeringspladser mv.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatschef, Carsten Provstgaard på caps@floorball.dk eller tlf. 4076 9525.