Floorball Danmark gør sig klar til fremtiden

Floorball Danmark går en spændende tid i møde, hvor der skal eksekveres på forbundets strategi frem mod 2025. Strategien er inddelt i ni områder og indeholder blandt andet et ønske om stærkere foreninger, flere børn og unge der spiller floorball og styrkelse og synlighed af sporten i Danmark.
Strategien forudsætter også en mere klar retning for talent og landsholdsområdet, så målet om top-8 kan fastholdes.

Det kræver en tilpasset organisation, som kan eksekvere på strategien og kan løfte forbundet mod nye mål. Derfor er der lavet følgende justeringer.

Cecilia Di Nardo er pr 1. februar blevet sportschef for Floorball Danmark. Rollen indebærer et øget ansvar omkring den sportslige udvikling af eliteområdet. Dette indebærer blandt andet at styrke træningskulturen og træningsmiljøer omkring talentudvikling og elite. Cecilias administrative opgaver på regions- og landshold varetages fremover af Peter Hug. Peter Hug er ansat i en fælles stilling med DGI Floorball, hvor han er Floorballkonsulent i Bevæg Dig For Livet og DGI Floorball.

Med ansættelse af Søren Frederiksen som Børne og Ungekonsulent og Maria Gylling som projektkoordinator på Floorball Danmarks events, giver det også Carl-Emil ny titel og arbejdsopgaver. Fremover bliver Carl-Emil direktionsassistent og kommer blandt andet til at hjælpe til at Floorball Danmark eksekverer på forbundets strategi, fondsansøgninger og at forbundet er tydeligere i retningen af vores turnerings- og uddannelsestilbud.

”Hvis vi skal nå vores strategi og vision i 2025, så kræver det at organisationen er parat til det. Derfor ændrer vi på nogle strukturer, hvor vi sætter fokus på børn og unge i en fuldtidsstilling der kun arbejder inden for dette område, og en skarpere retning på eliteområdet ved at opgradere til en sportschef.” forklarer Direktør Carsten Provstgaard. ”Samtidig får vi med omorganisering frigjort nogle kompetencer der kan bidrage med at vækste forbundet. Både organisatorisk, økonomiske og medlemsmæssige”.

 

Organisationen i Floorball Danmark pr. 1. februar 2022

Carsten Provstgaard, Direktør

Carl-Emil Clausen, Direktionsassistent

Cecilia Di Nardo, Sportschef

Peter Hug, regions -og landsholdskoordinator. Ansat i DGI, med opgaver i FD

Maria Winberg Kennedy, Projektleder Bevæg Dig For Livet Floorball

Nicolai Schmidt, Administrativ medarbejder med ansvar for turneringen

Maria Gylling, Projektkoordinator på FD-events og U19 VM 2023

Søren Frederiksen, Børne & Unge konsulent

Michael Redke, Dommerpåsætter øst timeansat

Patrick Bols, Dommerpåsætter vest timeansat

Grete Fink, Praktikant februar & marts

Kontaktoplysninger kan findes her: https://floorball.dk/forbund/administration/