Den gode tone på floorball banerne

Floorball Danmark ønsker at sætte yderligere fokus på tonen og respekten over for dommerne. Vi øger opmærksomheden omkring det ude i hallerne med roll-ups med sloganerne ”Respekter dommerne og deres kendelser” samt ”Respekter den gode tone – også overfor dommerne!”.

I den forbindelse har vi undersøgt, hvordan dommerne oplever det ude på landets floorball baner, og hvad det betyder for dem at være dommer.

Floorballdommer – en livsstil

At være dommer er både sjovt og udfordrende. Som floorball dommer skal der ofte tages hurtige beslutninger på banen. Det kan til tider være udfordrende, men ifølge Allan Mikkelsen, dommer i vest, er det også det, der gør det spændende og sjovt at være dommer. ”Enhver kamp er en mulighed for at udvikle mig personligt, både som dommer og som menneske”. Dommergerningen giver ham mulighed for at være nysgerrig og hele tiden udvikle sig.

Som dommer i floorball verdenen kommer man vidt omkring i landet og dømmer, og møder tit de samme spillere og ledere. For flere af dommerne har dommergerningen givet flere nye og gode venskaber og bekendtskaber med mennesker, som de måske aldrig havde mødt ellers. Samværet betyder noget for dem. At være ude og dømme giver dem en masse hyggelige timer både sammen med andre dommere og spillerne. Det giver dem noget ekstra glæde at komme ud og dømme en kamp, når de kan mærke at spillerne brænder for spillet, og få afviklet en kamp i god ro og orden.

For Jesper Agger, ligadommer i øst, er det at være dommer, også en god måde at blive i den sport han elsker, og har været en del af i 25 år.

Den gode dommeroplevelse

Af dommerne beskrives den gode oplevelse kort sagt, som der hvor ingen bemærker at dommeren er til stede. Den gode oplevelse er der hvor spillet kører sin gang, og dommerkendelserne er som spillerne forventer, at der er overensstemmelse og gensidig respekt mellem spillerne og dommeren.

At kampene bliver en god oplevelse, stiller krav til alle der er til stede i hallerne. Det er både spillerne, dommeren, tilskuere, holdledere og trænere som skal have fokus på den gode tone. Jesper Agger synes det handler om at få en fed dag, og være glad når man går hjem fra hallen, og det sker kun, hvis der er en god tone og stemning blandt alle i hallen. For ham handler den gode tone om generelt at møde sine medmennesker med respekt, og tiltale dem som man gerne selv vil tiltales. Hvis tonen dommer og spillere imellem er fin, men tonen fra publikum er for hård, vil det ikke være en god dommeroplevelse.

Når alle er glade og har haft en fed floorball oplevelse, har det været en god oplevelse.

Respekten på banerne

Alle mennesker præsterer bedst, når der udvises respekt og tillid. Derfor er det selvfølgelig også rigtig vigtigt, at der er en gensidig respekt mellem dommerne og både spillerne og lederne ude på banerne.

I kampens hede er det vigtigt at huske, at dommerne også kun er mennesker og også kan lave fejl. Jeppe Kristiansen, ligadommer i vest, udtaler, at det er vigtigt med den gensidige respekt, ellers kan dommerne miste overblikket og fokus i resten af kampen, og på længere sigt miste lysten til overhovedet at være dommer. Når spillerne til trods for et nederlag, stadig kan smile og snakke pænt til dommeren, har det været en god dommeroplevelse med gensidig respekt fra alle parter.

 

Der er ingen tvivl om, at der er mange gode oplevelser som dommer ude i floorball foreningslivet. Vi håber, at I sammen med Floorball Danmark vil være med til at gøre endnu mere for at sætte fokus på den gode tone og respekten, så det bliver endnu federe at være floorball dommer.