Afgørelse fra DIF’s appelinstans

DIF’s appelinstans har torsdag den 2. februar valgt at stadsfaste Floorball Danmark Appeludvalgs afgørelse i sagen vedr. Rødovre og deres brug af ukvalificeret spillere som turneringsudvalget havde truffet afgørelse om.

Turneringsudvalgets afgørelse blev i første omgang anket til Floorball Danmarks appeludvalg, som endte med at tilsidesætte afgørelsen fra turneringsudvalget, da der var usikkerhed omkring at det røde kort aldrig blev vist, at det ikke fremgår af kampprotokollen, samt at det først blev registreret 10 dage efter kampen. Appeludvalget fandt derfor ikke grundlag for at sanktionere Rødovre.

Afgørelsen fra FDs appeludvalg blev anket af Vanløse og det er denne anke der nu er blevet afgjort ved DIF’s appelinstans.

Rødovre vil derfor ikke blive taberdømt i deres kampe mod Vanløse og Rungsted-Hørsholm, men kampenes resultat opretholdes med de faktiske cifre 11-7 og 7-6. Rødovre fratrækkes ikke point og idømmes ikke bøde.

Da sagen er blevet hastebehandlet i DIF’s appelinstans, har sagens parter, Vanløse Floorball og Rødovre Floorball samt Floorball Danmark modtaget en mundtlig orientering om afgørelsen.

Der vil snarest muligt foreligge en skriftlig afgørelse.