Vær med til at udvikle floorball til Floorballens Udviklingsdag

Der er nu åbnet for tilmeldinger til det nye udviklingsinitiativ Floorballens Udviklingsdag, der afholdes den 11. november. Dagen sætter fokus på en række områder i dansk floorball, hvor alle kan deltage. Floorballens Udviklingsdag afholdes sammen med årets struktur- og budgetmøde.

Lørdag den 11. november slår Floorball Danmark dørene op til Floorballens Udviklingsdag i Fredericia Idrætscenter. Dagen sætter fokus på en række emner, som Floorball Danmark ønsker at udvikle sammen med foreninger og andre interessenter i miljøet, der vil være med til at løfte floorball.

Der tilbydes et bredt og varieret program for trænere, ledere, dommere og udøvere i floorballforeninger – med både eksterne og interne oplæg – til både generalister og specialister med interesse for floorballs fortsatte udvikling i Danmark.

Floorball Danmark opfordrer til, at foreningerne kommer så mange som muligt til udviklingsdagen, så vi får nogle gode, brede drøftelser. Udviklingsdagen er ikke “kun” for formænd, næstformænd og kasserere – det er for alle relevante nøglepersoner i foreningerne, der har interesse for de seks emner.

– Vi mødes på tværs af interesser, geografi, køn, alder og organisationer for at finde fælles løsninger på fremtidens udfordringer. Når man kommer til Floorballens Udviklingsdag, så får man medindflydelse på den fælles udvikling, lyder det fra økonomiansvarlig Jens Albagaard.

Det er gratis at deltage på udviklingsdagen – og Floorball Danmark står for forplejning på dagen. Årets struktur- og budgetmøde afvikles ved samme lejlighed.

Se invitationen som PDF inklusiv programmet for dagen

Gå til tilmeldingssiden

De to udviklingsspor

Der vil på dagen være to spor i de tre blokke, som dagen er bygget op om. Spor 1 handler om Turnering – og spor 2 handler om Organisation. Herunder ses en oversigt over de enkelte emner, der kan vælges ind på. Dette gøres vejledende ved tilmeldingen, men er ikke bindende på dagen.

Emner Spor 1 – Turnering Spor 2 – Organisation
Blok A
10:15 – 11:25
Udvikling af pigefloorball

Der er siden foråret nedsat en intern arbejdsgruppe i Floorball Danmark, med et antal foreningsrepræsentanter involverede. Hvilke er de mest centrale udviklingsinitiativer vi skal have etableret så mange steder som muligt, for at langsigtet få en pæn vækst i pige- og damefloorball?

Kontingent- og medlemsskabsmodeller

På årets repræsentantskabsmøde blev der rejst et spørgsmål om, hvordan vi kan tilrettelægge vores kontingentstruktur i fremtiden. Vi lader os inspirere af andre specialforbund til nye modeller.

Blok B
11:35 – 12:45
Sociale hensyn for ungdomsspillere

Hvis vores ungdomsspillere skal blive endnu bedre i fremtiden, hvordan kan vi så sikre os, at de får de bedst mulige sportslige udfordringer? Med udgangspunkt i konkrete forslag fra en klub drøfter vi fordele og ulemper.

Anerkendelse af den frivillige indsats i forening og forbund

Der foregår en hel masse frivillighed ude i alle vores foreninger, men er vi gode nok til at anerkende det? Vi finder sammen gode måder til at sende en stor tak til de mange frivillige kræfter over hele landet.

Blok C
13:30 – 14:40
Dommerrekruttering og –fastholdelse

Det er nødvendigt med flere og flere dommere hele tiden, hvis vores turnering skal vokse i takt med de mange nye klubber og hold. Vi lader os inspirere af en topdommer fra en anden sportsgren, der fortæller hvad der får ham til at bruge så meget tid på at dømme.

Bevæg dig for livet – opsamling på de første par år

Mange foreninger – nye som gamle – har gennem de sidste par år arbejdet målrettet med at udvikle deres foreninger og få en masse nye medlemmer. Én af disse foreninger kommer og fortæller om deres erfaringer som spydspidsforening.